Adattár-kereső

az adattár-kereső a megadott kulcsszóra keres az adattárban:
települések, intézmények, kronológiák, bibliográfiák, könyvek,
dokumentumok, folyóiratok, drámatár, képzőművészeti tár

Rólunk


Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
Zavod za kulturu vojvođanskih Mađara
Institute for Hungarian Culture in Vojvodina

Törzsszám: 08891893
Adószám: 105720345

A Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdaság Autonóm Tartomány alapításában működő, zentai székhelyű Vajdasági Magyar Művelődési Intézetnek mint állami intézménynek a létrehozása (2005) azoknak az új igényeknek a jelentkezését jelezte, amelyek immár a vajdasági magyar szellemi élet teljessé tételét szorgalmazták, s új értéket jelentettek a szellemiség alakulásában és autonómmá válásában. A teljesség igényében jelölhetjük meg azt az új minőséget, amelynek az volt a célja, hogy a vajdasági magyar nemzeti közösséget már átfogó, a legtöbb esetben mozgalmi jellegű kulturális szerveződésekkel közösen a kultúra és a tudományosság minden olyan területén, ahol önálló kisebbségi intézmények nem hozhatók létre (könyvtárak, múzeumok, levéltárak, műemlékvédelem stb.), az intézet felvállalja az ott folyó munkának az irányítását, segítését, mégpedig az egész régióra kiterjedő közművelődési tanácsadással és szolgáltatásrendszerrel.

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet vezető és kezdeményező a vajdasági magyar közgyűjteményi és információs szolgáltatásokban; a magyar közművelődési élet egyik főszervezője és a tudományos kutatások kezdeményezője és vezetője. Feladata a vajdasági magyar nemzeti közösség kultúrájának dokumentálása, kutatása és bemutatása; szakkönyvtárak és internetes adatbázisok kialakítása és működtetése; szakmai képzések, illetve tudástranszfer; információszolgáltatás, tanácsadás; a kulturális értékek bemutatása, társadalmi hatásának, a művelődési intézmények változásának vizsgálata; a művelődő közösségek tevékenységének elemzése, ezek fejlődését szolgáló kísérletek végzése; továbbá egyéb tudományos és közművelődési szolgáltatások.

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézetben sikerült:

  • kialakítani egy vajdasági magyar könyv-, kép-, mozgókép-, kézirat- és levéltári gyűjteményt, ún. dokumentációs központot, amelyben mint kutatási térben a legkorszerűbb műszaki feltételek segítik a tudományos és egyéb kutatómunkát;

  • országos információs adatbankot működtetni, szakmai információkat gyűjteni, közérdekű felhasználásukat elősegíteni;

  • magyar közművelődési információs hálózatot üzemeltetni;

  • megszervezni a könyvtárosok, a közművelődési szakemberek, a helytörténészek, a pedagógusok, az amatőr színjátszók és rendezők képzését és továbbképzését, valamint szakmai igényeinek kielégítését (Kapocs Könyvtári Csoport, dráma- és szakirodalomtár, közvetlen tanácsadás és segítségnyújtás);

  • elősegíteni a kulturális közösség- és településfejlesztő tevékenységeket több szórványközösségben is;

  • folyamatosan működtetni a vajdasági művelődési portált és a Vajdasági Magyar Digitális Adattárt (www.vmmi.org és http://adattar.vmmi.org);

  • az intézet feladatkörébe tartozó területeken hazai magyarországi, Kárpát-medencei és nemzetközi kapcsolatokat ápolni;

  • jelentős tudományos kutatói és kiadói tevékenységet folytatni (2010 végéig csaknem félszáz könyv és CD-ROM megjelentetése).

Intézményünk a Vajdasági Művelődési Intézeten kívül még négy, hasonló feladatok ellátására alapított tartományi intézménnyel, a horváttal, a románnal, a ruszinnal és a szlovákkal, közösen alakítja munkáját és együttműködését. Az intézet alapító tagja a tevékenységében hat közép-kelet-európai országra (Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna) kiterjedő Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztalnak is, amely a közös múlt és az egységesülésre törekvő jelen újragondolásának szándékával jött létre. Ennek a sajátos intézményhálózatnak a célja a regionális sajátosságok megőrzése mellett a Kárpát-medencei magyar identitástudat erősítése a közművelődés eszközeivel; együttes közművelődési gondolkodásmód és közös cselekvés kialakítása képzésekben, művelődéskutatásban, jövőtervezésben, módszertani központok létrehozásában; a közös szakmai minimum megfogalmazása egy közös magyar információs hálózat kialakításával és működtetésével, továbbá naprakész információk szolgáltatásával nem feledkezve meg a multikulturális környezet lehetőségeinek hasznosításáról sem.

Az elmúlt évek legjelentősebb projektumai: a Kalangya (1932–1944) című délvidéki irodalmi folyóirat teljes digitalizálása, a zentai Városi Múzeum Tóth József Alapítványának több száz képzőművészeti alkotásból álló, a vajdasági kortárs magyar képzőművészet egyik legteljesebb gyűjteményének digitalizálása, a Vajdasági Magyar Művelődéstörténeti Lexikon (2009–) szócikkeinek kidolgozása, a Magyarok a Vajdaságban című kronológiasorozat (2008–) elindítása, közművelődési és tájékoztatási hálóépítés (2008–), Emlékezet kiadói önéletírás-sorozat (2010–) stb. Konferenciák: A Kárpát-medencei Népzenekutatók VII. Konferenciája, Délvidék/Vajdaság társadalomtudományi műhelytalálkozó (2006), Bennünk élő múltjaink Kárpát-medencei társadalomtudományi konferencia (2007), „Ezt az ereklyét…” Kárpát-medencei olvasáskutatási konferencia (2008), Egyén és közösség nemzetközi interdiszciplináris társadalomtudományi konferencia (2010). Szakmai találkozók, képzések: Kárpát-medencei Kulturális Fórum (2006–), Vajdasági Magyar Amatőr és Diákszínjátszók Tábora (2008–), Vajdasági Magyar Helytörténészek Szemináriuma (2006–), könyvtárosok akkreditált képzése (Euro-Téka Szabadegyetem), akkreditált pedagógus-továbbképzések (2010–). A kortárs művészetek bemutatása és népszerűsítése: Énekelt Versek Zentai Fesztiválja (2006–), Új tudás – műveltség mindenkinek Kárpát-medencei irodalmi, képzőművészeti, fotó- és filmszakmai programok, találkozók (2009–).