Adattár-kereső

az adattár-kereső a megadott kulcsszóra keres az adattárban:
települések, intézmények, kronológiák, bibliográfiák, könyvek,
dokumentumok, folyóiratok, drámatár, képzőművészeti tár

Kronológiák

Vissza
Kronológia téma:

Magyarok a Vajdaságban 1918–1945

1918. október 29.
Még a régi hadsereg Honvéd Kerületi Parancsnoksága parancsot adott ki Mihaljević és Snjarić altábornagyok aláírásával, amelyben ez áll: „A Nemzeti Tanács ma megalapítja a nemzeti kormányt, amely fenn fogja tartani a békét, rendet és a törvényes állapotokat az országban. A katonaság és a honvédség a Nemzeti Tanács szolgálatában, annak rendelkezésére áll…” A kormány még aznap kiadta a maga „Kiáltványát a hadsereg részére, amelyben szintén felhívja a régi hadsereget, „hogy feltétel nélkül vesse alá magát az SHS Nemzeti Tanács kormány parancsnokságának…” Az új állam nemcsak nemzeti felszabadulást hoz, „felszabadul benne a nép is minden százados igazságtalanság és egyenlőtlenség alól. Felhívunk benneteket az egyenlőség megvédésére…” Azután: „Katonák! Mindenütt, ahol mától kezdve lázongások törnek ki a Nemzeti Tanács uralma és a Nemzeti Tanács kormánya biztonsági határozatai ellen, kihirdetjük a rögtönítélő bíráskodást…” (Lőrinc 1977, 30.)
A horvát Nemzetgyűlés Zágrábban kikiáltotta Horvátország függetlenségét és csatlakozását a szerb–horvát–szlovén államhoz. (Szűts 1991, 17.)

Frissítés időpontja: 2009-11-26