Adattár-kereső

az adattár-kereső a megadott kulcsszóra keres az adattárban:
települések, intézmények, kronológiák, bibliográfiák, könyvek,
dokumentumok, folyóiratok, drámatár, képzőművészeti tár

Kronológiák

Vissza
Kronológia téma:

Magyarok a Vajdaságban 1918–1945

1918 októbere
A Délvidék politikailag iskolázatlan magyarsága a veszély legcsekélyebb tudatával sem bírt 1918 októberében. […] Szabadkán is a szervezett szociáldemokrata munkásság vállalta magára a rendfenntartás szerepét.
 
 

 

 

(Csuka 1995, 10.)
A szerbek és a bunyevácok között folyó tárgyalásokat dr. Lalosevics János, dr. Manojlovics Vladiszláv, Sztáics Vásza, Tomics Jása, Ráics Balázs szabadkai római rókusi plébános, dr. Szudárevics Ferenc és más ifjú horvát orientációjú bunyevácok vezették. […] dr. Lalosevics János az úgynevezett újvidéki nemzeti kormány elnökének visszaemlékezéseiből tudjuk… (Csuka 1995, 11.)
A magyar kormányt a Délvidéken csak a szabadkai főispán képviselte, akit Károlyi Mihály nevezett ki. Dr. Pleszkovics Lukács, a függetlenségi párt egyik szabadkai exponense volt. […] Bács megye főispáni széke még betöltetlen volt. (Csuka 1995, 11.)

Frissítés időpontja: 2021-10-26