Adattár-kereső

az adattár-kereső a megadott kulcsszóra keres az adattárban:
települések, intézmények, kronológiák, bibliográfiák, könyvek,
dokumentumok, folyóiratok, drámatár, képzőművészeti tár

Könyvek, dokumentumok

Vissza
Műfaj: Irodalmi esszé, publicisztika
Visszapörgetés. Tárcák

Visszapörgetés. TárcákSzerző(k): Szabó Palócz Attila

Sorozat: Életjel Könyvek
Megjelenési adatok: Életjel Könyvek
Szabadka, 2013
ISBN: 978868871102
Leírás:
A kiadót jó gondolat vezérelte, amikor Szabó Palócz Attilát arra kérte fel, készítsen válogatást a tárcáiból. Ezek az írások kivételes szellemi kalandozást kínálnak az olvasónak, hasonlóképpen - és nem mellesleg - esélyt a tudásszerzésre, az ismeretek bővítésére, nemkülönben a honi dolgaink jobb megértésére. Szabó Palócz rendkívül széles terepen mozogva a művészetek sokarcú „legyezőjét” hajtja szét: irodalom, zene, képzőművészet, színjátszás, film; de ugyanolyan szenvedéllyel foglalkozik a tévésorozatokkal, vagy mondjuk az internet világával is. Szívesen mélyed el - esszéírói formamüvé- szettel - a régi görög és római kultúrákban, hogy aztán Vergiliustól egyenes út vezessen akár Shakespeare drámái, vagy éppen Danilo Kis irodalmi munkássága felé. Netán személyes észrevételeit jegyzetelhesse egy imakönyvről, esetleg a macedón-magyar költői kapcsolatokról. A száznál több írás zöme klasszikus tárca, majd szép számmal akad művelődési tematikájú publicisztika, találhatók itt továbbá politikai indíttatású jegyzetek, bár ez utóbbiak is rendre valamilyen kulturális szegmentumhoz kötődnek. Szerzőnk például egy helyen igyekszik gyorsan megállapítani, hogy „a színház világtörténete a politikai színházzal kezdődött, hiszen a legrégebbről fennmaradt ma ismert színmű, Aiszkhülosz Perzsák című tragédiája is nem titkolt politikai indíttatásokat hordoz magában”. Mindezek után hangsúlyozhatja „az aktuális társadalommal folytatott dialógus” fontosságát, ami egyébként Szabó Palócz kifejezett szemléletmódja, jellemzője is egyben. Ugyanakkor: a történelmi korok folyosóin haladva is a jelenkor dilemmáit értelmezhető összefüggéseket keresi. Tegyük hozzá mindezek után, hogy a Visszapörgetés nem csupán a különféle kultúrák széles palettája, de földrajzilag is (a bácskai Adorjántól Pekingig átívelően) igen nyitott, s olykor távoli vidékekre is elkalauzol bennünket.
Igen lényegesnek tartom, hogy szerzőnk a legfontosabb dolgainkról is cseve¬gő hangnemben képes írni, az impozáns arányban felhalmozott tudásmenynyiség tehát nem akadályozza a folyamatos olvasást, mi több, az olvasó - társutassá válva - részese az izgalmas szellemi utazásnak, hiszen szerzőnk általában megannyi mellékösvényt bejárva bontja ki a témát, s rendszerint az asszociációk sorozata nyomán jut el a zárógondolatig. Ugyanakkor a lineáris szerkesztési mód - tehát a cikkek közlésének időrendi sorrendisége - eligazít bennünket Szabó Palócz érdeklődési köre bővülésének és irányultságának vonatkozásában is.
Sinkovits Péter

Frissítés időpontja: 2013-12-20