Adattár-kereső

az adattár-kereső a megadott kulcsszóra keres az adattárban:
települések, intézmények, kronológiák, bibliográfiák, könyvek,
dokumentumok, folyóiratok, drámatár, képzőművészeti tár

Könyvek, dokumentumok

Vissza
Utazni annyi, mint élni/Putovati znači živeti

Utazni annyi, mint élni/Putovati znači živetiSzerző(k): Krstić, Boško – Tolnai Ottó szerk.

Műfaj: Vegyes műfajú irodalom
Megjelenési adatok: Városi Könyvtár
Szabadka, 2013
Leírás:

Az utazás (az úton levés) mint életforma ősi – művészeteket átható – tartalom, toposz. Ez az életérzés nyer kifejezést a Szabadkai Városi Könyvtár kiadásában az idei – sorrendben hetedik – Irodalmi Kis-ernyő/Književni KIŠobran rendezvényre megjelent sajátos formájú és műfajú kiadvány lapjain.

Könyvészeti megformáltsága is sugallja a többfunkciós jelentésességet: nyolcvan oldalt kitevő első része színes, és magasfényű papírra nyomták, míg második része a reprint menetrend: a Danilo Kiš-opusban „irodalommá” lett apa, M. Kiš Eduard [Eduard Sam] műve: Jugoszláv hazai és nemzetközi autóbusz-, hajó-, vasúti- és repülőforgalmi MENETREND/Jugoslavenski zemaljski i internacionalni autobuski, brodarski, železnički i avionski KONDUKTER.

Az irodalmi rendezvény 2008 óta fonódik össze kisebb-nagyobb mértékben és hivatalossággal a határokon átívelő/határoldalakat összekötő/semlegesítő Szeged–Szabadka Kultúrcsempész Sínbusz Fesztivállal, ekkor indult el ugyanis az első „kultúrcsempész sínbusz” Szegedről Szabadkára, hogy 2012-ben a Kiš-ernyő keretében hivatalosan is bemutatkozzon a fesztivál. Az idei, immár nemzetközi és uniós támogatottságú rendezvény Utazni annyi, mint élni/Putovati znači živeti – Danilo Kiš esszéprózáját idéző – gondolat érvényében, Menetrend vonatok nélkül címmel került megrendezésre május 16-án és 17-én. A kiši idézettel azonos című kiadványa szöveges és képes áttekintését adja az elmúlt hét év rendezvényeinek: ennyiben műsorfüzet, illetve rezümékötet. Képes oldalak szerepelnek benne Danilo Kiš hagyatékának, a Kiš-ernyő rendezvény, illetve magánarchívumok anyagából – ezek révén képeskönyv is: a Szabadka–Szeged vasútvonal állomásairól szóló felvételek, az író „szabadkai albumá”-ból származó képek teszik számunkra „láthatóvá” a rendezvényt megalkotó gondolatot. A kötet bevezetőjében olvashatjuk: „Habár Kiš csupán három évet töltött a szülővárosában, és alig emlegeti műveiben, Danilo Kiš sorsa és műve Szabadkához köthetőek, idővel a városok, népek és országok közötti megértés és széles körű kommunikáció ábécéjévé váltak.” (5.)

A kötet irodalmi szövegrésze ugyancsak többnyelvű: szerb/horvát és magyar nyelven (fordításban) jelentek meg a prózai szövegek. Változatos és gazdag műfaji képet vetnek fel – van írás (pl. Tolnai Ottó vagy Boško Krstić műve), amely önmagában is reprezentálja ezt a köztes műfajteremtő minőséget. A publicisztikai jegyzettől az irodalmi esszén és esszétanulmányon, a művelődéstörténeti összefoglalón, illetve tárcán át a hagyományos novelláig és rövidtörténetig szerepelnek e könyvben irodalmi/irodalomtörténeti szövegek. Orcsik Roland Koccanás helyett: koccintás a sínbuszon című jegyzetének poénja, miszerint „a kultúra olyan mint a koccintás: érdemes részt venni benne, odatartani a saját poharunkat is”. (14.) Radics Viktória Miért kellene figyelmesebben olvasnom Kišt című írása olvasáspróza, Danilo Kiš műveinek (szöveg)értelmezése. Gyógyír a félelemre címmel jelent meg a kötetben Tolnai Ottó esszéje: a személyesség és objektív (történeti) látószög felvetette értékkettőségben, rendkívül szubverzív módon kerülnek elébünk a térség kulturális emlékezetének képei és reflexiói, önértelmező gesztusai: Agatha Christie Orient expressze, Magris Duna-könyve, Graham Green isztambuli vonata, a Csók és a Bolgár kalauz Kosztolányi opusából, s a Menetrend mítosza a Danilo Kiš-prózából. Ezzel a szöveggel áll szabályos irodalmi diskurzusban Boško Krstić Csak ne álljanak meg a vonatok című esszéje. A szerb realista irodalom „leghatásosabb bevezető mondatá”-nak – „Alkonyodott már, de a hajó még sehol a láthatáron” – idézése Laza Lazarević Majd a nép bearanyozza című elbeszéléséből hangulatnyitó nyitánya egy, a lokálisba vezető létérzés-értelmezésnek – reflexiókkal Szirmai Károly Veszteglő vonatokjára, Agatha Christie Gyilkosság az Orient expresszen Vinkovci és Brod között zajló megállásjelenetére, illetve a megállás/leszállás hiányát jelölő azonos expresszre Graham Green Az isztambuli vonat című (1931) regényében: „Elképzelhető, hogy Green az Orient expresszel átutazott Szabadkán, de nem szállt le a vonatról.” (51.) A vonatok „megállása” e szövegértés szerint létmetafora: a vég, a csend, a halál sorsképlete. Az utazásesszék sorába tartozik e könyvben Predrag Čudić Hogyan utazzunk el Nicaraguába? című írása.

A hagyományos értelemben vett vonat/utazástörténet klasszikus alkotásai, Kosztolányi Dezső Boldogság című Esti Kornél-novellája, Szirmai Károly Veszteglő vonatok a sötétben című rövidtörténete mellett Danilo Kiš két irodalmi esszéje, a címadó Putovati znači živeti/Utazni annyi, mint élni és a Stanice/Állomások szerepel a könyvben. Mindkettő az élet(út) ősi metaforáit (toposzait) mozgósítja és poetizálja: a „hajózni muszáj, élni nem”-életérzést, az Achasvérus-legendát, illetve a prousti képzelet „sütemény”-metaforáját. „[...]nappalok és éjszakák végtelen vonatszerelvénye ez, azoké a vonatoké, amelyek zakatolva robogtak el a különböző városokban levő lakásaink mellett, vonatoké, melyekkel utaztam, sőt azoké a vonatoké is, amelyeknek csak kerekeik zakatolását hallgattam álmomban vagy félálmomban, valamikor, valahol, valamelyik állomás közelében.” (18.)

Az irodalmi/esszéisztikus beszédet e könyvben Dragan Rokvić A boldogság vonata, illetve Magyar László A szeged-szabadkai vasútvonal építése (1864–1869) című írása (művelődést)történeti látószöggel gazdagítja.

És fordításkötet is ez a könyv. Az irodalmi és más szövegek „oda-vissza” fordítása hangzatos nyelvi diskurzust eredményez lapjain.
Bence Erika

Frissítés időpontja: 2013-07-02