Adattár-kereső

az adattár-kereső a megadott kulcsszóra keres az adattárban:
települések, intézmények, kronológiák, bibliográfiák, könyvek,
dokumentumok, folyóiratok, drámatár, képzőművészeti tár

Könyvek, dokumentumok

Vissza
A novella Vajdaságban

A novella VajdaságbanSzerző(k): Hózsa Éva

Műfaj: Irodalomtörténet, irodalmi tanulmányok
Megjelenési adatok: Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium
Újvidék, 2009
Tárgyszó: novella, Vajdaság
ISBN: 9788685245169
Leírás:
Tankönyvszerű felsőoktatási segédanyagként jelent meg Hózsa Éva A novella Vajdaságban című kötete a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium PLANTA Könyvtár sorozatában. Az új sorozat a bolognai kurzusrendszerhez igazodva kiváló taneszközként szolgál elsősorban a vajdasági magyar egyetemi hallgatóknak, jelen esetben az újvidéki Bölcsészkar és a szabadkai Tanítóképző Kar hallgatói számára. A vajdasági magyar novella útját és sokrétűségét bemutató kötet minden egyes fejezete tudományos problémafelvetésekkel és kulcsfogalmakkal teszi nyitottá és strukturálttá a tájékozódást. A kiadványt Szövegmutatvány címmel a vajdasági novellairodalomból vett illusztris válogatás zárja.
A novella Vajdaságban c. tankönyv hiánypótló kiadvány, mert ilyen, a műfajra koncentráló, átfogó feldolgozás a vajdasági írók vonatkozásában még nem készült.
A tankönyv 1918-tól napjainkig tekinti át az esztétikai szempontból értékes novellákat, rövidprózai szövegeket. A novella sokáig kanonizált műfaja volt a vajdasági irodalomnak, a 60-as években háttérbe szorult, majd kilépett a konvencionális keretek közül. A kötet a legújabb termésre összpontosítva értékeli át a hagyományt, kiemeli a legfontosabb szakirodalmat, a novellaelméleti és az összehasonlító irodalomtudományi szempontokat, és a mai befogadás szempontjából értelmezi novellahagyományunkat, valamint a legújabb novellatermést. A szerző az irodalomtudomány korszerű eredményeinek alkalmazását, a szövegértés fejlesztését, a kisebbségben élő magyarság kulturális hagyományának megőrzését, a recepció összegyűjtését tűzte ki célul. A fejezetek kulcsszavakat, vázlatokat és gazdag bibliográfiát tartalmaznak a tankönyvírás mai stratégiáinak ismeretében.
A kötet a vajdasági magyar irodalom egyik legfontosabb és legizgalmasabb műfajának recepcióját és dilemmáit tartalmazza.
A tankönyv elkészítésének tartalmi szempontjai a következők:
• Irodalomelméleti, novellaelméleti kutatások és szakirodalom.
• Irodalomtörténeti szempontok, történeti poétika: a világirodalom és a magyar irodalom párhuzama, a vajdasági magyar novella kialakulása, kanonizációja, antológiái, megértéstörténete. A helyi színek elméleti problematikája és újraértelmezése.
• A vajdasági magyar novella kulturális kontextusa, a kulturális aszimmetria problémája, modernitás és régió, regionalitás és nemzeti kultúra szempontjai.
• Fordulatok, problémafelvetések: Az 1960-as évek fordulata, novella és metanovella az Új Symposionban, a legújabb novellatermés, ellenszegülés a konvenciónak. Utalás a novellakritikára, az újraolvasás jelentőségére. Folyóirat-kultúra és novella. Az 1990-es évek változásai, a mitizálódás, illetőleg a vertikális mozgáspálya értelmezése. Idő és tér, a nyelv diskurzusa. Centrum és periféria viszonya. Van-e, és milyen a „peremvidéki” novella? A helységek nevesítése, a kisváros és a vajdasági novella stb.
• Konkrét szövegvilágok, részletes szövegértelmezések, a szövegek értelmezéséhez kapcsolódó kulcsszavak, feladatok, vázlatok, komparatisztikai és intertextuális vonatkozások, bibliográfiák.
• Hol tart a novella/a rövidpróza ma? Az elvándorlás, a medializálódás és a globalizáció nézőpontjai. Perspektívák, új dimenziók, kitekintések.
• Válogatott bibliográfia, hivatkozások, fordítások.
• Függelék: A nehezen hozzáférhető szövegek gyűjteménye.
• Névmutató, tárgymutató.

A kötet értékét még inkább megnöveli, hogy egy sorozat első könyve, a PLANTA Könyvtár ötlete pedig egészében a vajdasági felsőoktatás színvonala szempontjából rendkívül fontos, hisz nagy szükség lenne arra, hogy minden tudományos szakterületen megjelenjenek regionális, eredeti és korszerű, magyar egyetemi tankönyvek, segédkönyvek, jegyzetek.
Csányi Erzsébet

Frissítés időpontja: 2009-11-10