Adattár-kereső

az adattár-kereső a megadott kulcsszóra keres az adattárban:
települések, intézmények, kronológiák, bibliográfiák, könyvek,
dokumentumok, folyóiratok, drámatár, képzőművészeti tár

Drámatár

Vissza

Szeget szeggel

Szerző(k): Shakespeare, William
Műfaj: Dráma
Szereplők száma: 22
Szereplők: Vincentio, Bécs hercege; Angelo, a helytartója; Escalus, öreg tanácsúr; Claudio, úrfi; Két másik úrfi; Lucio, léha ember; Porkoláb; Tamás; Péter; Bíró; Könyök, együgyű biztos; Habarc, balga uriember; Bohóc; Rémes, bakó; Bernát, korhely rab; Fiú; Izabella, Claudio húga; Mariána, Angelo jegyese; Julia, Claudio kedvese; Francisca, apáca; Nyüviné, kerítő asszony.
Leírás: A Szeget szeggel, műfajilag nehezen besorolható színdarab a Hercegről, aki időlegesen másnak adja át a hatalmat, hogy rendet csináljon az általa szabadon engedett erkölcsű Bécsben, s Angelóról, a helytartóról, aki kérlelhetetlenül ítél el mást olyan bűnért, melyet maga is elkövet. Tragikus összeütközés csíráit rejti a bonyodalom csaknem minden szála; Izabellának választani kell szerzetesi fogadalmával is megszentelt erénye vagy fivére élete között. A választás annál is nehezebb, mert Claudio halálfélelmében könyörög Izabellának, hogy mentse meg az Angelo követelte odaadása árán. De még sokkal inkább tragikus koncepció hőséül illik Angelo, aki hatalma teljes súlyával üldözi a közéletben azt a bűnt, amelynek magánéletében maga is áldozatul esik. Az erkölcsi bukás nála is züllésre, zsarnoki kegyetlenségre vezet: mialatt a város rendőrségét az erkölcsök védelmére mozgósítja, ő maga titkos éji találkára készül, majd törvényszegését gaztettel is megtoldja, Izabellának tett ígéretét megszegve nem vonja vissza a Claudio kivégzésére adott parancsot, tehát bűnt bűnre halmozva jó előre megtervezi a tett eltitkolásának módját.
Bibliográfia: Shakespeare, William: Regényes színművek. Budapest, 1902, Franklin Társulat, 403–485. p.
Csatolt állományok:
21.pdf   (915 kB)   FileType

Frissítés időpontja: 2012-08-27