Adattár-kereső

az adattár-kereső a megadott kulcsszóra keres az adattárban:
települések, intézmények, kronológiák, bibliográfiák, könyvek,
dokumentumok, folyóiratok, drámatár, képzőművészeti tár

Bibliográfiák

Vissza
Bibliográfia besorolása:

Könyv

Összefüggések és kapcsolatok
Téma1: 39 Néprajz
Téma2:
Téma3:
Rendszavak1: Jung Károly
Rendszavak2:
Közös cím:
Kötet:
Alcím: esszék, tanulmányok a peremvidék népi kultúrájáról
Szignó:
Szerző: Jung Károly ; [fedőlapterv Maurits Ferenc]
Kiadásjelzés:
Megjelenés: 1997 (Újvidék : Forum Holding Ny.)
Terjedelem: 265 p. ; 23 cm
Sorozat:
Közös megjegyzés: Példányszám: 1000. – 40 éves a Forum Könyvkiadó. – A kötet megjelenését a Nyílt Társadalomért Alap - Jugoszlávia, valamint a Magyar Köztársaság Művelődési és Közoktatási Minisztériuma támogatta. – A behajtón a szerző portréja Németh Mátyás felvétele. A Behajtón jegyzet a műről. A szerző néprajzi munkáinak jegyzéke
Analitika: Tartalom: Itthonról, magunkról (9-75): Adatok a jugoszláviai magyar néprajzkutatás történetéhez (9-20); Magyar folklorisztikai kutatások és kiadványok a Vajdaságban (21-28); Népköltészeti háziolvasmány-gyűjtemények a Vajdaságban (29-32); Egy középkori nagyváros életének dokumentumai : [Népélet és jogalkotás a középkori Újlakon. Fordította és a kísérőszöveget írta Hegedűs Antal. Újvidék, 1983] (33-39); Doroszló népi hiedelemvilágáról (40-47); Zabosné Geleta Piroska önéletírása (48-55); Egy balhiedelem cáfolatának kezdetei : [Bori Imre kezdeményezései] (56-75). – Szomszédaink, kapcsolataink (79-190) : Isztriai horvát Attila-mondák (79-91) ; Újonnan felfedezett horvát hősének Szigetvár elestéről (92-115); A garabonciás diák alakja két XIX. század eleji színműben : [Néphagyomány és irodalom kapcsolatai Munkácsy János és Tituš Brezovački egy-egy alkotásában] (115-133); Borislav Jankulov elfelejtett délszláv hősdalfordításai (134-149); Borislav Jankulov levelei Sebestyén Gyulához (150-159); Volt-e boszorkányüldözés a Balkánon? (160-172); A szertartásos önkívület kérdése a délszláv (szak)irodalom tükrében (173-183); A rosseb démona (184-190). – Könyveket lapozva (193-248) : Afanaszjev titkos meséi : [Afanasjev: Zaveštajni tetreb. Beograd, 1982] (193-196); Szókimondó történetek [Szomjas a vakló. Hatvanhat vajdasági magyar erotikus népmese. Gyűjtötte Burány Béla. Újvidék, 1984] (197-200); A szintézisteremtés könyve : [Penavin Olga: A nagycsaládszervezet Szlavóniában (Kórógyon). Újvidék, 1981] (201-204); Mesék, mondák, hiedelmek : [Penavin Olga: Jugoszláviai magyar népmesék I-II. UMNGY XVI. Újvidék-Budapest, 1984.] (204-208); A két vagabundos könyve : [Pingált szobák, Borbély Mihály meséi. Kálmány Lajos gyűjtése. Hagyományaink, VI. Újvidék, 1976.] (209-212); A szegedi népélet összefoglaló monográfiája : [Bálit Sándor: A szögedi nemzet. A szegedi nagytáj népélete. I-III. Szeged, 1974-1979]. (213-217) ; Jelentős évfordulókról méltóképpen : [Szerb népdalok és hősregék. Székács József fordításai hasonmás kiadásban, Szeli István és Stojan Vujičić kísérőtanulmányával. Újvidék, 1986.] (218-221); A szerb etnobotanika szótára : [Veselin Čajkanović: Rečnik srpskih narodnih verovanja o biljkama. Beograd, 1985] (222-225); A tabu a szerb népi kultúrában : [Dušan Bandić : Tabu u tradicionalnoj kulturi Srba. Beograd, 1980.] (226-228); A délszláv szómágia és ráolvasás kérdései : [Ljubinko Radenković: Narodne basne i bajanja. Niš-Priština-Kragujevac, 1982.] (229-237); Egy hasznos kézikönyvről : [Mutató az Ethnographia 1940-1969 évfolyamához. Összeállította Tátrai Zsuzsanna. Budapest, 1982.] (238-241); A magyarországi délszlávok néprajza : [Etnografija Južnih slavena u Mađarskoj. I-III. Studije. Főszerkesztő Balassa Iván. Budapest, 1975-1979.] (242-244); Egy posztumusz néprajzi monográfia: [Kresz Mária: Magyar fazekasművészet. Szelényi Károly fotóival. Budapest - Újvidék, 1991.] (245-248). A tanulmányokról (251-257). Utószó (259-263).
Kötés: Fűzve
Tárgyszó:
ISBN: 86-323-0403-8
Periódikum címe:
Melléklet:
Rovat:
Keltezés:
Szám:
Melléklet szám:
Oldalszám:
Annotáció:
ETO: 39( = 945.11-86)

Frissítés időpontja: 2009-01-14