Adattár-kereső

az adattár-kereső a megadott kulcsszóra keres az adattárban:
települések, intézmények, kronológiák, bibliográfiák, könyvek,
dokumentumok, folyóiratok, drámatár, képzőművészeti tár

Bibliográfiák

Vissza
Bibliográfia besorolása:

Könyv

Idevonzott irodalom
Téma1:
Téma2:
Téma3:
Rendszavak1: Hózsa Éva
Rendszavak2:
Közös cím:
Kötet:
Alcím: tanulmányok, esszék, kritikák
Szignó:
Szerző: Hózsa Éva
Kiadásjelzés:
Megjelenés: Szabadka : Grafoprodukt, 2004 (Szabadka : Grafoprodukt)
Terjedelem: 220 p. : ill. ; 23 cm
Sorozat:
Közös megjegyzés: Példányszám 500. – A fedőlapon jegyzet a műről. – Irodalom a tanulmányok többségénél
Analitika: Tartalom : Ovidius és az új múzsa színre lép (5–82) : A rátótiak mint a „tudniillik–attitűd” regénye (7–12) ; Csáth Géza naplói (1897–1903) (13–14) ; A száműzetés poétikája : (a Majtényi–olvasás posztovidiusi időjátékának nyomában) (15–22) ; Egy kapcsolathálózat távlatos aspektusa : (Szenteleky Kornél – Németh László – Csuka Zoltán) (23–29) ; A Szenteleky–kultusz regénybeli lenyomata : [Börcsök Erzsébet : Eszter] (30–33) ; A hatvasa évek étvágypoétikája : (a Symposion–elmozdulásról , a falánk kapcsolatokról) (34–41) ; Weöres Sándor és a vajdasági magyar irodalom (42–50) ; A Symposion kulturális kontextusa (51–55) ; Két határregény (56–58) ; A reprodukálhatóság értékei (a közép európai utakon) : Juhász Erzsébet : Határregény (59–62) ; Láttatok már tücsköt hajnalban hegedülni? : Herceg János : Három scherzo (63–67) ; A beszédes Török Ádámok zárt tárgyalása : (beszédek Gion Nándor szövegvilágában) (68–73) ; A választalan világ kérdezője : (Jung Károly : Mogorva Héphaisztosz . . . ) (74–78) ; Nem bízom ezekben a mai ragasztókban : (a Tolnai–olvasás) (79–82) . – Töndérlak–effektus (83–112) : Hűség és mobilitás (85–88) ; A hiány szociográfiája és a Tündérlak–effektus (89–92) ; Színkeresés : (Szathmári István rövidprózája) (93–96) ; „Találni úgyse fogom” : (Szathmári István : Kurdok a városban) (97–99) ; Papírszelet : Hegyalja utcai kakofónia : [Németh István] (100–101) ; A vajdasági Tripartitum : (Kopeczky László Hármaskönyve) (102–103) ; Kópé–keresőben , 2003 (104–105) ; Történetbrikett? : (Apró István újabb szövegeiről és az ütött kopott közép–európai Odüsszeuszokról) (106–107) ; Irodalmunk elnyelő és összecsúszó zajtalansága (108–112) . – Mozgáshelyzetben (113–165) : Rákóczi–állóképek? : (Toncs Gusztáv Mikes–olvasása és néhány tudománytörténeti aspektus) (115–120) ; Az elmozdítható örök Petri György versvilágában (121–128) ; Felöltött , száműzhető és fölösleges inkognitók : (Kertész Imre életkomolysága) (129–135) ; Differenciálódások a „kapcsolattörténeti” mozgáspályán : (az Eszterházy–olvasás gödeli tétele) (136–144) ; Túlmásolás és törlődés Tandori Dezső lírai gondolkodásában (145–150) ; Arra hasonlít , aki nincsen itt : (Weöres Sándor versei a hagyatékból) (151–152) ; A földről , melyen élt : (Vörösmarty és Kovács András Ferenc leari nézőpontjáról) (153–155) ; Fordítás rózsaáron : (Danilo Kiš Ady–szótáráról?) (156–165) . – Hazatérések , áthelyeződések , hálózatok (167–196) : Számadás-e a Számadás? (160–175) ; Két nőváros (176–179) ; Csak kaland és frivol nevetés? : a magyar avantgárd irodalom (1915–1930) olvasókönyve . . . (180–182) ; Karácsonyi kétszólamúság (183–186) ; Tűnődés , tanulmány helyett : (Déry Tibor és a történet) (187–189) ; „Volt-e élet a Földön a Kukorellyék előtt?” : (Orbán Ottó ironikus esszékérdése és Mándy élő mondata) (190–193) ; Beszédtöredékek az irodalom iránti szerelemről : (Varró Dániel és Maszat–hegye Szabadkán) (194–196) . – Máshol? (197–217) : Szüntelenség–élmény : (Frederico García Lorca és az átlüktető pulzus poétikája) (199–200) ; Az élet és a művészet máshol van (201–203) ; Goethe is javított (204–205) ; Mint az „Elsők” énekese . . . : (Heinrich Heine hitkérése) (206–208) ; (Kis és nagy) velencei világszínház : (a Hofmannsthal–olvasás) (209–212) ; A mulasztás kontinuitása? : (Bertolt Brecht ma) (213–214) ; Egyszerűen csak elmúlt : (Günter Grass a másik évszázadban , a weblapok fecsegő narratívájában) (215–217).
Kötés: Fűzve
Tárgyszó:
ISBN:
Periódikum címe:
Melléklet:
Rovat:
Keltezés:
Szám:
Melléklet szám:
Oldalszám:
Annotáció:
ETO: 821.511.141.09„18/19”, 821.511.141(497.11).09„19”, 821(4).09„19”, 821.511.141(497.11)– 4

Frissítés időpontja: 2009-01-14