Adattár-kereső

az adattár-kereső a megadott kulcsszóra keres az adattárban:
települések, intézmények, kronológiák, bibliográfiák, könyvek,
dokumentumok, folyóiratok, drámatár, képzőművészeti tár

Települések

Vissza
Csantavér
Csantavér
Település neve az ország nyelvén: Čantavir
Irányítószám: 24220
Körzethívószám: +381 24
Körzet: Szabadka
Ország: Szerb Köztársaság
Honlap: www.csantaver.org , www.csantaver.eu/
A település Szabadkától délkeletre, Zentától északnyugatra fekszik. A falu első említése Mátyás király nevéhez fűződik, aki 1462. február 16-án az akkor Csongrád megyei „Chontafeyer” falut édesanyjának, Szilágyi Erzsébetnek adományozta. Ezt követően hihetőleg Corvin Jánosra és ennek özvegye által Brandenburgi György őrgrófra jutott.

A mohácsi vészt (1526) megelőzően, Csantavér rendszeresen szerepel a Csongrád megyei adójegyzékben Chontafeyer néven. Említtetik az 1543. évi érseki tized összeírásban is 12 pénz évi adózással. A törökök 1543-ban átszervezik a magyar közigazgatást, és Csantavér a Szegedi járáshoz került. A török idők alatt Csantavér és környéke fokozatosan elnéptelenedett, illetve csak gyér délszláv népesség lakott a környéken, melyek a Balkánról húzódtak fel az elmenekült magyar lakosság helyére.

A török hódoltság alatt 1580 és 1590-ben még szerepel a szegedi nahijében 29 és 42 adózó házzal, de azután elpusztult, elnéptelenedett. A későbbi újjászületése Szabadka fejlődésével függ össze.

Az 1652. évi Wesselényi féle urbáriumban Csantavér puszta is fel van sorolva, és Szálás faluhoz tarozik. A zentai csata (1697) után Csantavért már csak puszta néven említik. Csantavér telepítését Szabadka város Szokola József szabadosra bízta, aki 1782-ben ezért a vármegyétől némi szabadalmat kér.

A szabadkai katonai őrhely szervezésekor (1702) — mint Bajmok és a többi puszták is — Szabadkához csatoltatott. Bajmok pusztán kívül még egy pusztának betelepítésére kötelezte magát a város 1778-ban, s így az 1764-ben betelepíttetni rendelt Ludas helyett Csantavér pusztából lett ismét falu, melynek pecsétjén 1783. évszám áll. 1786 márc. 29-én elkészült e falunak telek- vagy földkönyve is. E faluban Szabadka szabad királyi város gyakorolja a földesúri és patronátusi jogokat.

Amikor 1779-ben Szabadka elnyeri a szabad kírályi város címet, az adománylevél ötödik pontja többek között arra kötelezi a város vezetőségét, hogy telepítsék be a hozzá tartozó "pusztákat", közöttük Csantavér pusztát is. 1783-ban a falunak már saját pecsétje van, „SIGILLUM POSSESSIONIS CSANTAVÉR 1783” felirattal.

A keresztény lelkészség 1785-ben szerveztetett, amikor megalapítják a falu plébániáját, a templom pedig 1815-ben épült Szent Antal tiszteletére. A templomot 1900-ban bővítették ki és újították fel.
1890-ben 1181 lakóháza volt Csantavérnek, az 1900-as népszámláláskor pedig Csantavér nagyközségben 6875 lélek volt 1181 házban.

A száraz- és a szélmalmok kora után 1880-ban megkezdte működést az első gőzmalom, és az I. világháború előtt további két malmot építettek a falu közelében. A modern téglagyártás 1910-ben kezdődött meg. Az 1829-ben megalakult céhrendszer 1872-ben felbomlott ugyan, azonban helyette 1879-ben létrejött a Csantavéri Egyesült Ipartársulat, Matuska József elnökletével, amely a következő évtől az már 74 iparost tartott nyilván.

A falu határa rendkívül kicsi, tízezer lakosra csupán 12.000 katasztrális holdnyi megművelhető terület jutott. Ezért az első világháborúig a település lakói Szabadka város földjét bérelték, s ez némileg enyhítette a szántóföld hiányát. A csantavériek elsősorban gabonaféléket, kukoricát, dohányt és kendert termeltek.

Az első világháború végéig, illetve a trianoni békeszerződésig, Csantavér Bács-Bodrog vármegyéhez, illetve a Topolyai Járáshoz tartozott. Délvidék visszacsatolását követően 1941-1944 között újra Magyarország része.

Az első világháború után, szerb, illetve jugoszláv rendeletre, a zömében magyarok által lakott Csantavér közvetlen közelében két kisebb települést hoztak létre, Bačko Dušanovo, illetve Višnjevac névvel. Ezeknek a falvaknak kezdetben szinte kizárólag szerb telepes lakossága volt. Bačko Dušanovo azonban mára már gyakorlatilag egybenőtt Csantavérrel és mivel a jóval nagyobb Magyar falu lakosai közül többen a közeli szerb településen jutottak telekhez, ma már Bačko Dušanovon is a magyarok alkotnak többséget. A Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács határozata alapján Bačko Dušanovo-nak hivatalos magyar neve is lett: Zentaörs. Višnjevacon a legnagyobb nemzeti közösség továbbra is a szerbeké, de már itt sem alkotnak abszolút többséget (47%), a magyarok száma pedig meghaladja a 35%-ot (összesen 224 személy). A falu hivatalos magyar elnevezése Meggyes.

A fő foglalkozási ág a mezőgazdaság. Az egy főre jutó szarvasmarha állomány itt a legnagyobb egész Szerbiában. Mezőgazdasági termékeiket a kistermelők főleg a közeli Szabadkán, Zentán, illetve Topolyán értékesítik.

Földrajzi koordináták: +45° 55' északi szélesség, +19° 46' keleti hosszúság

Nagyobb térképre váltás
Fényképgaléria:
A katolikus templom régen
A katolikus templom régen
Templom
Templom
Páduai Szent Antal-templom
Páduai Szent Antal-templom
1948/49-es emléklap
1948/49-es emléklap
Demográfiák (7)    Intézmények (8)    Rendezvények (15)

Frissítés időpontja: 2011-10-10