Adattár-kereső

az adattár-kereső a megadott kulcsszóra keres az adattárban:
települések, intézmények, kronológiák, bibliográfiák, könyvek,
dokumentumok, folyóiratok, drámatár, képzőművészeti tár

Települések

Vissza
Horgos
Horgos
Település neve az ország nyelvén: Horgoš
Irányítószám: 24410
Körzethívószám: +381 24
Körzet: Magyarkanizsa
Ország: Szerb Köztársaság
Honlap: www.horgos.rs
A település meglétét a 11. századi írott források bizonyítják, Garam Benedek-rendi kolostor birtokaként egy halászfalut említenek Horgos néven. Gyakran esik szó Szent Péter településről is.

A 13. század elejétől kunok népesítették be a tájat, akik önrendelkezést kaptak IV. Bélától, területük határa a mai falu körzetét szelte ketté. A kunok emlékét őrzi néhány határnév is, mint a Kun-tó, Kis-Kun-tó, Kun-halom. A középkor legjelentősebb emléke egy templom maradvány és néhány sír. Ez önálló falu létezésére utal a Templom-dombnak nevezett határrész közelében.

Horgos név az írott forrásokban 1640 tűnik fel. Ekkor kapta meg a pusztát Boda György magyar nemes kiváltságként. Horgos jelentése a "horog alakú" és egy tavat jelölt a mai Horgosi-rétben. A törökdúlás idején a falu a szegedi határ része, amikor pedig a zentai csata után megszerveződik a tiszai határőrvidék, a horgosi és Szent Péter-i puszták katonai sáncok sorába kerülnek.

1689 óta Horgos és a mellette levő Szentpéter pusztákat felerészben a szegedi milícia, felerészben a martonosi sánc bírta, s így egyik vármegyének sem voltak alávetve. 1746-ban e két puszta Draskovics bodrogi főispánnak adatott új vármegyéje számára, de csak elvben, mert mint militáris terület nem volt elfoglalható. 1746. február 22-én írja a királynő, hogy Martonosnak elég földje lévén a megélhetésre, e két pusztát a kincstár részére el kellene adni. Kedl kamarai admin. 12 ezer forintra becsüli, de eközben Kászonyi József és Kárász Miklós szegedi főjegyző Bécsben már 15 ezret ígértek érte, de a kamara kevesli az összeget. 1749-ben Tiszaszentpéter és Horgos pusztákat Andrássi Zsigmond, Kárász Miklós és Martonos lakosai közt osztja fel a kamara. Az Orditó vagy Gulyás halomtól kezdve észak felé egészen a Börcsök halomig és a Ladó nevű tóig, innen egyenesen a Lapis halomig, innen ismét a horgosi kettős halomig a martonosiaké lesz . Ezen puszták a szegedi földektől is elválasztatnak, a Paphalomtól kezdve a Buzogány halomig, innen a szeged-szabadkai útig, s ezen út mentén a Kőrös érig, s a szeged-szabadkai határdombig. Ezen terület pedig Kárász és Andrássi részére osztatik fel. A határőrvidék feloszlása után, 1751-ben a másik részt is Kárász Miklós szegedi jegyző vásárolta meg lett, aki Horgost betelepíteni kezdé. Az első telepesek a Budzsák, Vermes és Rózsa majorokba kerültek.
1772­ben Horgos új lakosai Bács vármegyét kérték, hogy érvényesítse befolyását, hogy a falu Bácshoz tartozzék. Ennek azonban nem lett meg a kívánt eredménye.

A szűkebb értelemben vett mai település 1772-ben jött létre átgondolt betelepítési terv következtében. Körülbelül 120 család került akkor a faluba Magyarország különböző tájegységeiből. A későbbi évtizedekben még kb. 1000 új lakos jött melléjük. 1820-ban épült ki a falu hét utcája, és ez képezi a település magját.

A vármegyék újraszerveződésével, a község Csongrádhoz került. Igazgatási központja is volt több alkalommal. A 18. század végén és a 19. század elején fellendült az utasforgalom. Bevezették a Horgost is érintő postakocsi-járatokat. A 19. században a horgosiak főleg földműveléssel, állattenyésztéssel, illetve háziiparral foglalkoztak. Termékfeleslegeiket a szegedi és a szabadkai piacon értékesítették. 1837-ben már a szabók, kádárok, kovácsok, tímárok és csizmadiák alakítottak céheket. 1845-ben már iskola is működött.

Horgos 1919-ig Csongrád vármegyéhez, a kiskundorozsmai járáshoz tartozott, Trianonban, egyetlen csongrádi településként a délszláv királysághoz csatolták. A 20. század elején 18.539 katasztrális hold határral rendelkezett, 7.275 lakosa volt.

1941-ben a magyar honvédség visszafoglalta a települést. A bevonuló honvédekre néhány szerb partizán tüzet nyitott, ezért a honvédek meggyilkoltak 30 szerb nemzetiségű személyt. Válaszul a magyar hadsereg kiűzése után a szerbek 60 magyart lőttek agyon.

A világháborút követő politikai változások a Kárász, Vermes, Reök családot súlyosan érintették. A kisajátított földeket zömmel délszláv származású telepesek kapták, akik Magyarországról, Romániából kerültek ide.

A falu társadalmi-gazdasági fejlődése 1945 után vett nagyobb lendületet. Szövetkezetek, gazdasági birtokok alakultak. A fűszerpaprika termelése már világhírnek örvendett, hiszen a híresebb szegedi után mindjárt a horgosi paprika következett. Az igazi iparosodás az 1950-es és 60-as években indult el a Vitamin és az Iglo (mai Higlo) megalakulásával.

A településnek teljes magyar és szerb tannyelvű iskolája van. Művelődési otthonában a Bartók Béla Művelődési Egyesület működik.

Közlekedési szerepe ma is nagyon fontos, hiszen útvonalak találkozásánál fekszik, a horgosi határátkelőhely pedig az egyik legfontosabb összeköttetés Európa felé.

Földrajzi koordináták: +46° 9' északi szélesség, +19° 58' keleti hosszúság

Nagyobb térképre váltás
Fényképgaléria:
Horgos képekben
Templom és Hangya-malom régen (Nagygyörgy Zoltán gyűjteményéből)
Templom és Hangya-malom régen (Nagygyörgy Zoltán gyűjteményéből)
A zárda épülete régen (Nagygyörgy Zoltán gyűjteményéből)
A zárda épülete régen (Nagygyörgy Zoltán gyűjteményéből)
Brauswetter-villa egykoron (Nagygyörgy Zoltán gyűjteményéből)
Brauswetter-villa egykoron (Nagygyörgy Zoltán gyűjteményéből)
Baranyai-villa egykoron (Nagygyörgy Zoltán gyűjteményéből)
Baranyai-villa egykoron (Nagygyörgy Zoltán gyűjteményéből)
Szent István szobra Horgoson
Szent István szobra Horgoson
Világháborús emlékoszlop
Világháborús emlékoszlop
Világháborús emlékoszlop
Világháborús emlékoszlop
Katolikus templom
Katolikus templom
Demográfiák (7)    Intézmények (11)    Rendezvények (52)

Frissítés időpontja: 2011-10-10