Adattár-kereső

az adattár-kereső a megadott kulcsszóra keres az adattárban:
települések, intézmények, kronológiák, bibliográfiák, könyvek,
dokumentumok, folyóiratok, drámatár, képzőművészeti tár

Folyóiratok

Vissza

Kalangya, V. évfolyam (1936. június–július) 6–7. szám, 353–468. p.

Stern Lázár: -

Írásaimból kiderül, hogy milyen irodalom érdekel. – Kultúra, történelem, lélektan és így érdekel minden irodalom, ami ide vonatkozik. Elsősorban azon művek, amelyek valamely kor lehanyatlását, új korszak kiemelkedését tárgyalják, az átmeneti korok, amilyen a mi korunk is, amelyekben az elhamvadt régi energiák friss energiákkal vannak harcban, melyekben a túlérett kultúra lassan helyet enged a frissen csirázónak, az érett gyümölcs hullóban, a friss érőben. – A teremtődés titkát szeretném ellesni, rátalálni minden lelki behatás és ellenhatás várható eredményére, mindezen hatások és ellenhatások összegeződésére a szellem azon mechanikájára, a módra, amelyen az létre jön.

Most a nemzetiségi kérdéssel foglalkozom. Miért ellenségei, és miért nem barátai egymásnak a nemzetiségek, miért nézi örök gyanúval az egyik nemzetiség a másik közeledését, miért nem látja be egyik nemzetiség sem azt, hogy a másik nemzetiség szellemi és anyagi gazdagodása a saját gazdagodása is éppúgy, mint az egyik ember nívós élet lehetősége csak előmozdítója a másikénak. – Vezet-e kiút az örök harcból a megértés, a szeretet felé, mikor változik át a Hobbes homo homini lupus-a a Spinoza álmává, a homo homini deus-szá? avagy álom marad ez mindörökké, amelyre a realitások untalan rácáfolnak?

Jövő terveim a fentiekből önként folynak. – Az emberiség kultúrhistóriáján dolgozom, a fenti szellemben, és arra korlátozva, van-e haladás, avagy minden csak körforgás, üde messzeségekbe vezet-e utunk, vagy mint a taposómalomban mindig ugyan azon a helyen mozgunk. – Szeretnék ráakadni az álmokban a realitásra, keresem a diszharmóniákban a harmóniát, a gyűlölet mögött a szeretetet, inkább érzi-e magát testvérnek az ember ma, mint a görög Zeno korában. – Észlelhető-e emelkedés az egyén nívójában, van-e a társadalom életének és változásainak struktúrájában valami, ami reményleni engedi, hogy a mai gyűlölettöbbség ellenében a mai szeretetkisebbség valaha is többségre tesz szert, avagy arra van-e kárhoztatva, hogy örökre kisebbség maradjon.