Adattár-kereső

az adattár-kereső a megadott kulcsszóra keres az adattárban:
települések, intézmények, kronológiák, bibliográfiák, könyvek,
dokumentumok, folyóiratok, drámatár, képzőművészeti tár

Folyóiratok

Vissza

Kalangya, V. évfolyam (1936. április) 4. szám, 225–288. p.

Kolozsi János: Glas Srpske Matice

Második éve szerkeszti dr. Nikola Milutinović a Srpska Matica agilis főtitkára a Glas Matice Srpske című propagandisztikus célú, kéthetenként megjelenő folyóiratot, amely a nívós és mindig érdekes Letopis méltó kiegészítése. [287]

A Letopis az irodalom és a kultúrpolitikai igények bőséges tápláléka, amelyben az összes társadalmi rétegek olvasói megtalálják az őket érdeklő írásokat, a Glas azonban agitatív jelentőségű, a Matica igazi hivatásának, kötelességének az ébrentartására a legalkalmasabb eszköz a szlávság soraiban.

Április elsejei számában – akárcsak az eddigiekben – nemzeti kisebbségi szempontból figyelmet érdemlő cikkeket találunk. Sombor város iparosainak és kereskedőinek nemzetiségi megoszlásáról valóságos katasztert találunk a Glasban. Az adatai szerint a szlávság minden fronton előretör Somborban.

A Glas szerkesztője már második éve végzi ezt a céltudatos nevelő, tanító munkát, és annak eredményeivel – legalábbis a cikkei szerint – meg van elégedve. A Glas az agitáció tekintetében hatásos eszköznek bizonyult, és tovább építik és erősítik a szlávság támogatásával és áldozatkészségével.