Adattár-kereső

az adattár-kereső a megadott kulcsszóra keres az adattárban:
települések, intézmények, kronológiák, bibliográfiák, könyvek,
dokumentumok, folyóiratok, drámatár, képzőművészeti tár

Folyóiratok

Vissza

Kalangya, V. évfolyam (1936. április) 4. szám, 225–288. p.

Kolozsi János: Nova Europa

Jugoszlávia gazdag folyóiratszemléjében előkelő hely illeti meg a Zagrebban megjelenő Nova Europát, amelynek illusztris szerkesztője Milan Ćurčin, földink, aki a Vojvodinából került Horvátországba. Huszonkilencedik éve képviseli a haladó gondolatot, az európai szellemet az elvek és egyéni törtetések nagy harcában a Nova Europa, amelynek komoly hivatása ma elvitathatatlan.

A Stojadinović-kormány megalakulása, amely a demokrácia visszatérését jelentette a kuszált belpolitikai életbe, a Nova Europát újabb kötelességekre ösztönözte.

A folyóirat széles körű ankétot kezdeményezett a belpolitikai kérdések mostanában annyira aktuális problémáinak a megvitatására, és már eddig is tizenöt emelkedett szempontú, mélyre hatoló cikk jelent meg hivatott közéleti személyiségek avatott tollából.

Az ország mai helyzetét, a belpolitikai élet változó eseményeit szemlélve és analizálva, a Nova Europának el kellett jutnia a vojvodinai kérdéshez is, és dicséretére mondva, ettől nem is menekült. A folyóirat szerkesztője foglalkozik a februári számban a „legtekintélyesebb vojvodinai” polgárok ismeretes, a napisajtóban részletesen vitatott vojvodinai front ellenes közleményével, amelyben dr. Duda Bošković képviselő és társai politikai útjait súlyosan elítélték.

A márciusi szám legjelentősebb írása a parlamenti merénylet hátterét tárja fel őszintén és a Nova Europa múltjához illő bátorsággal. Ezt a cikket is a Nova Europa szerkesztője írta, aki felszólítja Stojadinović miniszterelnököt, hogy mint a demokrácia eljegyezettje, számoljon le végleg a reakció maradványaival.

A horvát kérdést taglaló írások különböző szempontból ítélik meg az ország legaktuálisabb és legégetőbb problémájának a rendezését, és külön-külön is megkönnyítik a helyes tájékozódást annak, aki szeret a politika útjain is néha-néha elkalandozni.