Adattár-kereső

az adattár-kereső a megadott kulcsszóra keres az adattárban:
települések, intézmények, kronológiák, bibliográfiák, könyvek,
dokumentumok, folyóiratok, drámatár, képzőművészeti tár

Folyóiratok

Vissza

Kalangya, I. évfolyam (1932. augusztus) 4. szám, 210–279 p.

Csuka Zoltán: A Kalangya hírei

A Kalangya életében az elmúlt hónap annak a bizonyítéka volt, hogy a jugoszláviai magyar közönség a legnagyobb szeretettel és megértéssel karolta, fel lapunkat, s az elmúlt hónapban is számos olyan előfizetőnk volt, aki ismerősei körében újabb előfizetőket s egyúttal barátokat toborzott a Kalangya részére. Így érthető, hogy annak ellenére, hogy július a lapterjesztés szempontjából a legrosszabb hónapok közé sorozható, előfizetőink létszáma több mint százzal gyarapodott. és most már az ötszáz felé közeledik.

Természetesen szervezőmunkánkban nem állunk meg és azt teljes erőből folytatjuk tovább. Ez alkalommal is felkérjük olvasóinkat, hogy ismerőseiknek mutassák meg a lapot, bizonyosak vagyunk benne, hogy nagyon sokan akadnak, akik a folyóiratot átolvasása után megrendelik.

A szlovenszkói magyarság reprezentáns irodalmi lapjának, a Magyar Írásnak szerkesztősége felkérte lapunk szerkesztőjét, hogy a jugoszláviai magyar irodalom reprezentáns írói és költői közül néhánynak a munkáját küldje el a Magyar Írás részére, hogy a szlovenszkói magyar közönség is megismerje az itteni írókat. Ebben a hónapban Bencz Boldizsár, Csuka Zoltán, Sziráky Dénes Sándor és Szenteleky Kornél küldtek verseket a Magyar Írás részére, hamarosan pedig novellistáink kerülnek sorra. Csak természetes, hogy viszont a Kalangya a jugoszláviai magyar közönségnek fogja bemutatni a szlovenszkói magyarság reprezentáns íróit.

A Kalangya kiadóhivatala egyre intenzívebben foglalkozik azzal a gondolattal, hogy a lap teljes megerősítése után hozzáfog a Kalangya könyvtár megalapításához, és évi négy vajdasági regényt fog kiadni. Az elmúlt év decemberében a jugoszláviai írók emlékezetes Sztári Becsej-i összejövetelükön elhatározták ugyan a könyvkiadást, sajnos azonban ez a könyvkiadás, a mai napig is csak terv maradt. A Kalangya az Erdélyi Szépmíves Céh mintájára akarja megteremteni a könyvkiadást és a 160–200 oldalas köteteket előfizetésben 25 dinárban szállítaná, a bibliofilek részére pedig ötvendináros árban. Könyvárusi forgalomba terveink szerint a könyv nem kerülne, csakis külföldön. Az erre vonatkozó terveket most készítjük el és az első jugoszláviai magyar regény előreláthatólag karácsonyra hagyja el a sajtót.

Előfizetőink szíves figyelmét felhívjuk arra, hogy mindazok, akiknek előfizetése lejárt, a mai számban csekklapot találnak. Nagyon kérjük előfizetőinket, hogy előfizetésüket a mellékelt postai befizetőlapon minél előbb hozzánk juttatni kegyeskedjenek, mert felesleges kiadástól szabadítanak meg bennünket, s lehetővé teszik, hogy a nyomdával fennálló súlyos kötelezettségeinknek eleget tehessünk. Egyben arra kérjük előfizetőinket, hogy lehetőleg legalább féléves előfizetést küldjenek be – hogy így az adminisztrációs eljárást egyszerűsítsék, s magunknak is hosszabb ideig kevesebb gondjuk legyen az előfizetéssel.

A Kalangya szerkesztősége azzal a gondolattal foglalkozik, hogy az őszi hónapokban műnyomó papiroson művészi mellékletet ad, amelyen egyrészt művészi értékű vajdasági fényképeket, avagy itteni művészek munkáit fogjuk közölni. Ez természetesen újabb megterhelést jelent a folyóiratra, s megindítását is előfizetőink számától tesszük függővé. Mindenesetre reményünk van arra, hogy az első műnyomó papíron készült műmelléklet már szeptemberi vagy októberi számunkban megjelenik.

Sztáribecsejen legutóbb felmerült az a gondolat, hogy az ősz folyamán az egyes városokban és nagyobb községekben Kalangya-eseteket rendezünk, amelyeken egyrészt íróink saját műveikből tartanak felolvasást, másrészt a jugoszláv írók műveit ismertetjük magyar nyelven. Ebben az ügyben a megbeszélések még folynak, s azt hisszük, szeptemberi híreink között már bejelenthetjük, hogy a Kalangya első irodalmi estéjét hol tartjuk meg.

*

November első napjaiban jelenik meg a Kalangya kiadásában Csuka Zoltán Tűzharang című új verseskötete. – A versek plasztikáját Baranyiné Markov Zlata szobrászművésznő készíti. A rendkívül ízléses kiállításban megjelenő kötet megrendelhető a Kalangya kiadóhivatalában. Ára 40 dinár. Bibliofilek részére készült kötet, merített papiroson a szerző és a szobrászművésznő kézaláírásával 70 din.