Adattár-kereső

az adattár-kereső a megadott kulcsszóra keres az adattárban:
települések, intézmények, kronológiák, bibliográfiák, könyvek,
dokumentumok, folyóiratok, drámatár, képzőművészeti tár

Folyóiratok

Vissza

Kalangya, I. évfolyam (1932. augusztus) 4. szám, 210–279 p.

Berényi János: Az újszülött

A kín csárdás bokával bálozott,
egy buta hétköznap
a naptárban pirosra változott.

Vak lett a jós, a sejtelem süket,
s a szomszédasszonyok
pengették víg – planétás szívüket.

Várták mint a rózsán az új rügyet;
s mögöttük édesen
friss hajnalt borzongott a szürkület.

Kibontakozva szépült a világ,
s különös tavaszból
vetett új lángot minden régi ág,

míg az öröm bódulat lován
sugaras zászlókkal
hajrázott erre-arra tétován.

Az árnynak is dicsérő nyelve nőtt,
s a bába esküdött,
hogy sohse látott ilyen csecsemőt.

Az anya szegény: jajszót koptatott,
de ő is érezte,
hogy égre szúrnak még egy csillagot.

S a csillag vezet, a csillag ragyog,
a csillag bátorít,
a csillag így virágzik: itt vagyok!

A csillag alatt békesség a vár, –
de ki gondol arra,
hogy lángcipővel lép rá majd a nyár.

Ami csak szín: nevel kap, s elvonul,
de ki gondol arra,
hogy addig, addig, addig alkonyul

Minden, míg el nem veszti fény-nevét.
Ki gondol arra, hogy
a torkos szín-pazarló, messze rét

sziromzápora csak futó csoda,
ki gondol arra, hogy
a gyász a csillogásnak záloga?

… Lent még lesik a lámpás ablakot,
de fönn a Végzet-Ács
már egy újabb keresztet faragott.

Fénnyé ünneplik a világ fölött, –
de ki gondol arra,
hogy bajnak érik minden újszülött ?

Az ég selymét is rajt becézgetik, –
de ki gondol arra,
hogy egyszer négy deszkára fektetik?

Négy szál kopasz deszkára fektetik,
és mint a tolvajok,
minden kedves holmiját elszedik.

Csak egy fakó rézgaras s egy virág
ül szemén, amikor
a végtelennek halkan nekivág.