Adattár-kereső

az adattár-kereső a megadott kulcsszóra keres az adattárban:
települések, intézmények, kronológiák, bibliográfiák, könyvek,
dokumentumok, folyóiratok, drámatár, képzőművészeti tár

Folyóiratok

Vissza

Kalangya, III. évfolyam (1934. április) 4. szám, 245–324. p.

Bibliográfiai jegyzék (4. közlemény)

(E rovatban minden Jugoszláviában megjelent magyar nyelvű könyvet, füzetet, folyóiratot felsorolunk. Itt élő magyar írók és szerzők 1918 év előtt megjelent, más nyelven megjelent vagy bárhol megjelent könyveit, füzeteit szintén jegyzékbe vesszük.

Kérjük olvasóinkat, ellenőrizzék bibliográfiai közléseinket. E nagy jelentőségű munka elvégzése közös feladatunk. A könyveket a szerzők nevei szerint ábécé-sorrendben közöljük. Ha a kimaradt könyvek szerzőjét és címét szerkesztőségünknek tudtára adják, a hiányosságot pótolhatjuk. Fontos, hogy a könyvek eredeti példányát lássuk. Lehetőleg két példány ajándékozását kérjük. Egyiket a Szenteleky Irodalmi Társaság gyűjteményének, másikat szerkesztőségünk használatára.)

Rövidítések magyarázata: K. = kiadó – | D. = szerző kiadása – | N = kiadója nem állapítható meg – | E, = megjelenésének évszáma nem állapítható meg – | F. = szerkesztője nincsen feltüntetve – | Sz. = szerkesztette – | O = oldalszám – | M = megjelenésének éve – |

4-ik közlemény

Ambrus Balázs: Koszorú. Versek. – K. Táltos könyvkiadó, Budapest. – M. 1918. – O. 140.

A mi világunk. Kulturális és társadalmi hetilap. Sz. Csányi Endre. – K. „Orient,” Senta. – M. 1928. – 12 szám jelent meg.

Aszlányi Dezső: A Messiásság. Tanulmány. – K. Haasz-nyomda, Veliki Bečkerek. – M. 1914.

– A Test. Történelmi materializmus. Kritika. A napfiak. – K. Schneller és Göschl Testvérek, Veliki Bečkerek. – M. 1923. – 0. 75.

– A Világállam. Tanulmány. – K. Schneller és Göschl Testvérek, Veliki Bečkerek. – M. 1925. – O. 68.

– Az Eszme Tanulmány. – K. Haasz nyomda, Veliki Bečkerek. – M. 1918.

– Az Asszony. Tanulmány. – K. Schneller és Göschl Testvérek, Veliki Bečkerek. – M. 1922. – O. 90.

– Das Deutschtum. Tanulmány. – K. Schneller és Göschl Testvérek, Veliki Bečkerek. – M. 1922. – O. 46.

– Die Bibel des XX. Jahrhunderts. Tanulmány. – K. Pierson Verlag, Dresden. – M. 1909.

– Isten népe. Tanulmány. – K. Schneller és Göschl Testvérek. Veliki Bečkerek. – M. 1924. – O. 38.

– Krisztus – Antikrisztus. Tanulmány. – K. Pleitz, Veliki Bečkerek. – M. 1928. – O. 15.

– Megismerés. Tanulmány. – K. Haasz-nyomda, Veliki Bečkerek. – M. 1918. – O. 168.

– Megszólal a Történelem. Tanulmány. – K. Schneller és Göschl Testvérek, Veliki Bečkerek. – M. 1923. – O. 96.

– Nőkről, szerelemről. Vers és esszé. – K. Pátria-nyomda, Budapest. – M. 1905. [323]

Ölelkező gondolatok. Vers és esszé. – K. Pátria-nyomda, Budapest. – M. 106.

– Szerelem. I. A hang. II. A visszhang. Tanulmány. – K. Schneller és Göschl Testvérek, Veliki Bečkerek. – M. 1924. – O. 271.

– Új Evolúciók, öt esszé. – K. Renaissance, Budapest. – M. 1910 –.

„Világbéke.” Költői szintézis. – K. Pleitz, Veliki Bečkerek. – M. 1928. – O. 38.

– Világszerelem. Természetfilozófia. – K. Jókai-nyomda, Budapest. – M. 1910.

– Vílágszerelem. Az Ember. Az Emberiség. Tanulmány. – K. Schneller és Göschl Testvérek, Veliki Bečkerek. – M. 1925. O 88.

– Welterotik. Kosmogonie. Tanulmány. – K. Xenien-Verlag, Leipzig. – M. 1910.

– Weltverjüngung. Essays. – K. Xenien-Verlag, Leipzig – M. 1910

Csányi Endre: Baudelaire élete és költészete. Irodalomtörténeti értekezés. – D. – M. 1928, Subotica. – 0. 83.

– Talált boldogság. Drámai jelenet egy felvonásban. – D. – M. 1920, Senta. – O. 9.

Márton Andor: Itthon és idegenben. Regény. Előszót írta Herczeg Ferenc. – K. Singer és Wolfner, Budapest. – M. 1918.

– Madách és költészete. A Torontál megyei (bánáti) Magyar Közművelődési Egyesület 1923. évi dec. hó 2-án tartott Madáchünnepélyen elmondotta: Márton Andor. – D. – M. 1923, Veliki Bečkerek. – O. 19.

– Tanulmányok az Alföld gazdálkodási viszonyairól. Tanulmány. – Pátria Irod. és Nyomdai Rt., Budapest. – M. 1803.

Milkó Izidor: A firenzei eset és egyéb elbeszélések. – K. Minerva Rt. Subotica. – M. 1924. – O. 271.

– A miniszter barátja. Mosolygó történetek. – K. Minerva Rt., Subotica. – M. 1924. – O. 271.

– Asszonyok. Novellák és más írások. – K. Minerva Rt., Subotica. – M. 1924. – O. 276.

– Bédekker írásaiból. Novellisztikus dolgok és cikkek. – K. Minerva Rt., Subotica. – M. 1924. – O. 271.

– Írók és könyvek. Novellák és tárcák. – K. Milnerva Rt., Subotica. – M. 1924. – O. 272.

– Ketten. Képek, jelenetek. – K. Minerva Rt., Subotica. – M. 1928. – O. 299.

– Spekuláné és Társai, Régi és új figurák. – K. Minerva Rt., Subotica. – M. 1924, – O. 272.

Népújság. Hetilap. Sz. Csányi Endre. – K. Csányi Endre, Senta. – M. 1929. – Két hónapig jelent meg.

Novoszel Andor: Így a koma… Novellák. – K. Minerva Rt., Subotica. – M. 1928. – O. 173. Orbán Ignác: Geokrácia. Tanulmány. – K. Reggeli Újság, Novi Sad. – M. 1932/33. – O. 103.

Quasimodo: Ivanov meg a szeretője. Előjáték. – D. – M. 1929, Subotica. – O. 108.