Adattár-kereső

az adattár-kereső a megadott kulcsszóra keres az adattárban:
települések, intézmények, kronológiák, bibliográfiák, könyvek,
dokumentumok, folyóiratok, drámatár, képzőművészeti tár

Folyóiratok

Vissza

Kalangya, III. évfolyam (1934. március) 3. szám, 165–244. p.

Bibliográfiai jegyzék (3. közlemény)

(E rovatban minden Jugoszláviában megjelent magyar nyelvű könyvet, füzetet, folyóiratot felsorolunk. Itt élő magyar írók és szerzők 1918 év előtt megjelent, más nyelven megjelent, vagy bárhol megjelent könyveit, füzeteit szintén jegyzékbe vesszük.

Kérjük olvasóinkat, ellenőrizzék bibliográfiai közléseinket. E nagyjelentőségű munka elvégzése közös feladatunk. A könyveket a szerzők nevei szerint ábécé-sorrendben közöljük. Ha a kimaradt könyvek szerzőjét és címét szerkesztőségünknek tudtára adják, a hiányosságot pótolhatjuk. Fontos, hogy a könyvek eredeti példányát lássuk. Lehetőleg két példány ajándékozását kérjük. Egyiket a Szenteleky Irodalmi Társaság gyűjteményének, másikat szerkesztőségünk használatára.)

Rövidítések magyarázata: K. = kiadó – | D. = szerzőkiadása – | N. – kiadója nem állapítható meg – | E. = megjelenésének évszáma nem állapítható meg – | F. = szerkesztője nincsen feltüntetve – | Sz. = szerkesztette – O. = oldalszám – | M. = megjelenésének éve – |

3. közlemény

Andrée Dezső–Szabó István: Egy legionista naplója (kalandregény) Eredeti naplójegyzetek alapján sajtó alá rendezte: Andrée Dezső. – D. – E. – O. 274

Hat esztendő a francia idegenlégióban (1923–1929). Eredeti naplójegyzetek alapján sajtó alá rendezte: Andrée Dezső. – D. – E. – O. 303

Borsodi Lajos: Mesék, merengések, versek. – K. Singer és Wolfner, Budapest. – M. 1905.

Börcsök Erzsébet: A végtelen fal (regény) – K. Jugoszláviai Magyar Könyvtár, Subotica. – M. 1933. – O. 188

Farkas Geiza: Az úri rend (társadalmi tanulmány) – K. Pátria Rt., Budapest. – E. O. 59

Das Hemd eines glücklichen Menschen (színmű) – K. Ruess, Veliki Bečkerek. – M. I932

Das Jahrhundertbuch eines Engels (tanulmány) – K. Gutenberg, Veliki Bečkerek. – M. 1927

Die Gruppenseele (tanulmány) – K. Gutenberg, Veliki Bečkerek. – M. 1928

Démonok közt (társadalom-lélektani tanulmány) – K. Grill Károly, Budapest. – M. 1923. – O. 46

Kamaszdrámák (tanulmány) – K. Vajdasági Írás. – M. 1929. – O. 13

Mi tetszik és miért? Egy lélektani esztétika kísérlete. – D. – M. 1927. Veliki Bečkerek. – O. 160

–        Unsere Dämonen (tanulmány) – K. Grill Károly, Budapest. – M. 1923.

Fáth Imre: Boszorkánymese (versek) – K. Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest. – M. 1925. – O. 60

Fekete Lajos: Tengerzúgás (versek) – D. – M. 1931. – O. 128

Földi Ilona: Tizennyolcan (versek) D. – M. 1928, Sombor. [243]

Fülöp Ilona: Kacag a sátán (novellák) – D. – M. 1913. Subotica. – O. 155

Gergely Boriska: Nagyokról – kicsinyeknek (mesék) – K. Jugoszláviai Magyar Könyvtár, Subotica. – M. 1933. – O. 159

Gergely Jenő dr.: Az adó nélküli állam. Tanulmány. – D. – E. – Sombor. – O. 78

Govorkovich János: Erich, bocsáss meg! (regény) – K. Minerva d. d. Subotica. – M. 1929. – O. 328

Guttmann Simon dr: A zombori zsidók története (tanulmány) – D. – M. 1923, Sombor. – O. 147

Havas Emil: A fehér lap (regény) – D. – M. 1934, Subotica. – O. 159

A vér (elbeszélések) – D. – E. – Subotica, – O. 121

Havas Károly: Az idők mélyén (regény) – K. Kalangya irodalmi folyóirat, Subotica. – M. 1934. – O. 214.

Heinz Vilmos: Első akkordok (versek) – D. – M, 1920, Crvenka. – O. 15

Vércseppek (versek) – D. – E. – Crvenka. – O. 68

Herceg János: Viharban (novellák) – D. – Szenteleky Kornél előszavával. – M. 1933, Sombor. – O. 83

Huszár Sándor: Köszönöm a szenvedéseket (versek) – K. Új Hírek, Sombor. – M. 1933. – O. 63

Most én vagyok soron (versek) – D. – M. 1929, Sombor. – O. 126

Iksz (irodalmi szemle) – Sz. Herceg János. – K. Herceg János, Sombor. – M. 1929. – O. 16. – Egyetlen számot ért meg.

Kalmár Jenő: Gondozóhálózat a népbetegségek ellen. Az országos pénztár ankétje. – Sz. Kalmár Jenő. – D. – M. 1918. Subotica. – O. 176

Kázmér Ernő: Idegen portrék (tanulmány) – K. Tevan, Békéscsaba. – M. 1917. – O. 111

Kende Ferenc: A könyvtermelés fokozása (Athenaeum-díjjal kitüntetett pályamű). – D. – M. 1909, Budapest. – O. 16

Plaidoyer en literature de pacotille. (tanulmány) – K. Henri Fredrich, Paris, – M. 1911. – O. 16

Popularisierung des Wissens (tanulmány) – K. Hellas-Verlag, Wien. – M. 1924. – O. 8

Verteidigung der Schundliteralur (tanulmány) – K. Heinrich Friedrich, Leipzig. – M. 1911. – O. 16

Kende Ferenc–Gömöri Gyula: Petőfi világnézete. Petőfi korának gazdasági átalakulása, eszméi és művészete. – K. Népszava könyvkereskedés, Budapest. – M. 1908. – O. 124

Kristály István: Tisza menti május (elbeszélések) – K. Minerva Rt., Subotica. – M. 1929. – O. 134

Laták István: Düh (novellák) – D. – M. 1929. – O. 96

Száz asszony. Regényes életek Napóleon körül. – Minerva, Subotica. – E. – O. 433

Markovics Mihály: Kokain (novellák) – D. – É. – Senta. – O. 104

Kolduslázak (versek) – D. – M. 1928. – O. 64

Magister: Filmtekercsek (elbeszélések, miniatűrök, vázlatok) – K. Literaria, Subotica. – M. 1931. – O. 143

(Folytatjuk) [244]

Könyvészetünk

E rovatban minden Jugoszláviában megjelent magyar nyelvű könyvet, füzetet, folyóiratot felsorolunk. Itt élő magyar írók és szerzők 1918 év előtt megjelent vagy bárhol megjelent könyveit, füzeteit szintén jegyzékbe vesszük.

Kérjük olvasóinkat, ellenőrizzék bibliográfiai közlésünket. E nagy jelentőségű munka elvégzése közös feladatunk. A könyveket a szerzők nevei szerint ábécésorrendben közöljük. Ha a kimaradt könyvek szerzőjét és címét szerkesztőségünk tudtára adják, a hiányosságot pótolhatjuk. Fontos, hogy a könyvek eredeti példányát lássuk. Lehetőleg két példány ajándékozását kérjük. Egyiket a Szenteleky Irodalmi Társaság gyűjteményének, másikat szerkesztőségünknek.

„Ha kultúránkhoz hűek maradunk, akkor megőrizhetjük és fenntarthatjuk fajtánkat. Ha kultúránkhoz hűtlenekké válunk, megőrzéséért és fejlesztéséért sem fáradozni, sem áldozatot hozni nem akarunk, elpusztulunk dicstelenül és nyomtalanul.”

„…én sohasem ragaszkodtam az el nem olvasott könyvekre vonatkozó nézeteimhez,… amivel nem mindenki van így.”

Ambrus Zoltán

„Szeressük azt, ami a miénk”.

Szenteleky Kornél