Adattár-kereső

az adattár-kereső a megadott kulcsszóra keres az adattárban:
települések, intézmények, kronológiák, bibliográfiák, könyvek,
dokumentumok, folyóiratok, drámatár, képzőművészeti tár

Folyóiratok

Vissza

Kalangya, III. évfolyam (1934. február) 2. szám, 85–164. p.

Bibliográfiai felsorolás (2. közlemény)

(E rovatban minden Jugoszláviában megjelent magyar nyelvű könyvet, füzetet, folyóiratot felsorolunk. Itt élő magyar írók és szerzők 1918 év előtt megjelent, más nyelven megjelent, vagy bárhol megjelent könyveit, füzeteit szintén jegyzékbe vesszük.

Kérjük olvasóinkat, ellenőrizzék bibliográfiai közléseinket. E nagy jelentőségű munka elvégzése közös feladatunk. A könyveket a szerzők nevei szerint ábécésorrendben közöljük. Ha a kimaradt könyvek szerzőjét és címét szerkesztőségünknek tudtára adják, a hiányosságot pótolhatjuk. Fontos, hogy a könyvek eredeti példányát lássuk. Lehetőleg két példány ajándékozását kérjük, egyiket a Szenteleky Irodalmi Társaság gyűjteményének, másikat szerkesztőségünk használatára.)

Rövidítések magyarázata: K. = kiadó – | D. = szerző kiadása – | N. = kiadója nem állapítható meg – | E. = megjelenésének évszáma nem állapítható meg – | F. = szerkesztője nincsen feltüntetve – | Sz. = szerkesztette – | O. = oldalszám — | M. = megjelenésének éve — |

2. közlemény

Ákácok alatt. Délszláv országi magyar írók novellái két kötetben, Összeállította és az előszót írta: Szenteleky Kornél. (Közremöködtek: Adorján András, Aranyady György, Arányi Jenö, Bencz Boldizsár, Borsodi Lajos, Korcsok Erzsébet, Csuka Zoltán, Czakó Tibor, Cziráky Imre, Darvas Gábor, Dudás Kálmán, Farkas Geiza, Gergely Boriska, Herceg János, Kende Ferenc, Kisbéry János, Kristály István, Lucia, Magister, Markovics Miliály, Munk Artúr, Nánássy Károly, Polácsi János, Radó Imre, Szenteleky Kornél, Sziráky Dénes Sándor.) – K. Jugoszláviai Magyar Könyvtár, Subotica – M. 1933. – O. 335

Boschán Sándor: Árnyak (elbeszélések). – D. – M. 1929, Senta. – 0. 93

Brajjer Lajos dr.: A polgári dráma keletkezése (tanulmány). – D. – M. 1888, Kolozsvár.

– A vidéken (humoreszkek, Lauka Gusztáv előszavával). – D. – M. 1893, Becskerek.

– Die ungarische Dichtung in der Nachkriegszeit (Sajtó alatt). – Moderne ungarische Dichter (fordítások). – D. – M. 1914, Veliki Bečkerek.

– Ungarische Dichtungen (magyar költők művei Brajjer Lajos fordításában). – (Tartalma: Vallásos és hazafi költészet: Ábrányi Emil, Bárd Miklós, Bartók Lajos, Erdélyi Zoltán, Erdős Renée, Gergely István, Gárdonyi Géza, Gáspár Imre, Jakab Ödön, Draskóczy Ilma, Kisteleky Ede, Kiss József, Komócsy József, Móra István, Pásztor Árpád, Sebesi Jób, Somló Sándor, Várady Antal, Zempléni Árpád, Zichy Géza. – Elbeszélő költemények: Endrődy Sándor, Kiss József, Lauka Gusztáv, Kadó Antal, Rákossi Jenő, Reviczky Gyula, Sas Ede, Szász Károly, Szabó Endre, Szávay Gyula. Humoros és szatirikus költemények: Barna Izidor, Bulla János, Farkas Imre, Greguss Ágost, Heltai Jenő, Ignotus, Kaffka Margit, Kozma Andor, Lenkei Henrik, Lipcsei Ádám, Petőfi Sándor, Radó [163]Antal, Rudnyánszky Gyula, Szabolcska Mihály, Sz. Szigethy Vilmos, Vajda János. – Dalok: Ábrányi Emil, Bartók Lajos, Beöthy László, Endrődi Sándor, Etődi Dániel, Farkas Imre, Teleki Sándor, Gyulai Pál, Jakab Ödön, Makai Emil, Pósa Lajos, Petőfi Sándor, Rudnyánszky Gyula, Seres Imre, Szabolcska Mihály, Szávay Gyula, Szász Béla, Tóth Ede, Tóth Kálmán. – Epigrammák: Bulla János, Dalnoki Lajos, Gárdonyi Géza, Greguss Ágost, Horváth Boldizsár, Jakab Ödön, Révész Ernő, Szemere Miklós, Szemere Bertalan, Temérdek, Farkas Béla, Vidkovics Mihály). – K. Verlag von K. Kempe, Leipzig. – M. 1906

Crayon: Erős fényben (novellák). – K, Tevan, Békéscsaba. – E. – O. 89

Csáth Géza: A varázsló kertje (miniatűrök). – K. Deutsch Zsigmond és Tsa., Budapest. – M. 1908. – O. 165

Csuka Zoltán: Fundamentum (versek). – K. Faust Béla. – M. 1925

– Megyünk (versek). – D. – 1924

Csuka Zoltán és Aranyműves Cs. János: Utak (versek). – K. Út, Novi Sad. – M. 1922

Emléklap az óbecsei Polgári Magyar Dalkör zászlószentelési dalünnepe alkalmából 1899. május hó 22-én. Szerkesztőbizottság: Csupor Gyula, Dr. Grünbaum Pál, Fárbás József, dr. Terék József, Göndör Ferenc. – K. Az Óbecsei polgári magyar dalkör – O. 18

Fárbás József: Az orsz. tanítói nyugdíjtörvény revíziója (értekezés). – K. A Bácstiszavidéki rk. Tanítóegylet. – M. 1909, Stari Bečej. – O. 16

– Csupor Gyula (emlékbeszéd). – D. – M. 1904, Sombor. – O. 22

– Dalos könyvecske népiskolák részére. Összeállitotta: Fárbás József. – D. – M. Stari Bečej, 1917. – O. 39

– Egy néptanítóról (Szűcs János emlékezete). – D. – M. Stari Bečej, 1913. – O. 22

– Huszonöt év az óbecsei Polg. Céllövési Egylet történetéből. 1878–1903. – D. – M. Stari Bečej, 1903. – O. 61

Farkas Geiza: A fényűzés (tanulmány). – D. – M. 1897, Budapest. – O. 64

– A kisgazda (társadalomgazdasági tanulmány). – K. Pátria Rt. Budapest. – M. 1912. – O. 104

– A legtöbbet termelő mezőgazdasági üzem (tanulmány, különnyomat a Közgazdasági Szemle 1913. évi júl.–aug. havi füzetéből. – M, 1913, Budapest, – O. 28

– A mezőgazdasági kérdés (tanulmány, különnyomat a Közgazdasági Szemléből. – M. 1919, Budapest. O, 25

– A nemzct gazdálkodása (tanulmány). – K. Uránia Magy. Tud. Egyesület, Budapest. – M. 1903, – O. 67

– A társadalmi lélektan köréből (három előadás). – D. – M. 1925, Nagyecskerek. – O. 42

– Az emberi csoportok lélektana (tanulmány). – K. Grill Károly, Budapest. – M. 1916. – O. 240

— Az én rossz kis barátaim (feljegyzések, különnyomat az Új Aurórából). – M. 1931, Bratiszlava-Pozsony. – O. 45

(Folytatjuk)

Könyvészetünk: Ebben a rovatban minden Jugoszláviában megjelent magyar nyelvű könyvet, füzetet, folyóiratot felsorolunk. Itt élő magyar írók és szerzők 1918 év előtt megjelent, vagy bárhol megjelent könyveit, füzeteit szintén jegyzékbe vesszük.
Kérjük olvasóinkat, ellenőrizzék bibliográfiai közlésünket. E nagyjelentőségű munka elvégzése közös feladatunk. A könyveket a szerzők nevei szerint abcsorrendben közöljük. Ha a kimaradt könyvek szerzőjét és címét szerkesztőségünknek tudtára adják, a hiányosságot pótolhatjuk. Fontos, hogy a könyvek eredeti példányát lássuk. Lehetőleg két példány ajándékozását kérjük Egyiket a Szenteleky Irodalmi Társaság gyűjteményének, másikat szerkesztőségünknek.