Adattár-kereső

az adattár-kereső a megadott kulcsszóra keres az adattárban:
települések, intézmények, kronológiák, bibliográfiák, könyvek,
dokumentumok, folyóiratok, drámatár, képzőművészeti tár

Folyóiratok

Vissza

Kalangya, III. évfolyam (1934. február) 2. szám, 85–164. p.

L.: Lévai Jenő: Éhség, forradalom, Szibéria
A háborús irodalomból és a rengeteg hadifogolyregény közül is kiemelkedik egy kétkötetes történelmi riportsorozat, amely most jelent meg Budapesten. Éhség, forradalom, Szibéria az értékes munka címe, szerzője pedig Lévai Jenő, a kitűnő újságíró, aki mint Przemyśl védőseregének tisztje került a vár elestekor orosz hadifogságba. Az éleslátású szemtanúnak megrázó beszámolója ez a pompás írói készséggel megírt, értékes adatokkal alátámasztott könyv. A hadifogságról talán sohasem adott még író ennyire tárgyilagos és mégis a borzalom ezer színével festett képet. Lévai Jenő azonban nem elégszik meg azzal, hogy a hadifoglyok oroszországi életének megdöbbentően hű fotográfiáját adja, hanem ennél sokkal továbbmegy, a történetíró fölényes felkészültségével és adataival rávilágít az egész orosz forradalom keletkezésére és kifejlődésére, Oroszország sorsdöntő napjaira. A nagy dráma véres jelenetei elevenednek meg ennek a könyvnek izgalmas fejezetei során, a bolsevikek és fehérek elkeseredett harcai, a cári család tragédiája, a magyar kommunisták szervezkedése, a cseh légiók harcai és ezer eddig sehol meg nem írt érdekesség, amely valamikor kitűnő anyaga lesz a történetírónak. Az Éhség, forradalom, Szibéria érdekesebb minden hadifogolyregénynél, és több is annál: olyan izgalmasan érdekes és friss beszámoló a világháború és az újkori történelem egyik legjelentősebb fejezetéről, amelyet minden kortársnak illik elolvasni.