Adattár-kereső

az adattár-kereső a megadott kulcsszóra keres az adattárban:
települések, intézmények, kronológiák, bibliográfiák, könyvek,
dokumentumok, folyóiratok, drámatár, képzőművészeti tár

Folyóiratok

Vissza

Kalangya, III. évfolyam (1934. február) 2. szám, 85–164. p.

Csuka Zoltán: Baumgarten jutalmat kapott Fekete Lajos

A délszlávországi magyar irodalom hősi korszakában Fekete Lajos az első sorokban küzdött irodalmunk kiépítéséért. Már akkor vállalta a kisebbségi írósorsot, mikor még kevesen hitték, hogy a délszlávországi magyar irodalom az egyetemes magyar irodalomban is kivívja a maga helyét. Nagy a mi örömünk, amikor hírül adjuk, hogy a magyar irodalmi élet idei nagy eseményénél, a Baumgarten-díjak és jutalmak kiosztásánál Fekete Lajost is kitüntetés érte. Valamennyi magyar kisebbségi író közül az idén egyedül Fekete Lajos, vajdasági költő, a Kalangya munkatársa nyert jutalmat. Fekete Lajos a vajdaságból származott el. Közel tízesztendős kemény munka köti a mi rögünkhöz. Lélekben ma is idetartozik. Fekete Lajos kitüntetése így közvetve a délszlávországi magyar irodalmat és a Kalangyát is érte.

Szenteleky Kornél két alkotása: a Vajdasági írás és a Kalangya most kapták meg igazi fényüket és jutalmukat, amikor Babits Mihály, a magyar költészet felmagasló személyisége átnyújtotta Fekete Lajosnak az ezer pengőt, ezt a szimbolikus elismerést.

Hisszük, hogy ez a kitüntetés a délszlávországi magyar íróknak is több hitet és erőt ad további munkájukhoz.

1) Fekete Lajos költészetéről, irodalmi jelentőségéről, a jövő számunkban, Szirmai Károly tanulmányát közöljük.