Adattár-kereső

az adattár-kereső a megadott kulcsszóra keres az adattárban:
települések, intézmények, kronológiák, bibliográfiák, könyvek,
dokumentumok, folyóiratok, drámatár, képzőművészeti tár

Folyóiratok

Vissza

Kalangya, III. évfolyam (1934. február) 2. szám, 85–164. p.

Csuka Zoltán: Pécsi elégia

Megnyílt s feketébe borult virág ez az éjjel,
lámpák száza fehéren bóbitázik a testén,
záporoz és dúl, fújtat az ősz esője fölötte
és csatornák sok dala árad rézvörösen, vagy bádogfehéren.

Járom az utca sorát, a vállamon barnán megülnek az évek,
fönn a magasban vijjog a szél, tűnő szeretőm zokogása.
Képzeletem gyeplőjét dobom a szélnek
hadd paripázzon, s vesse magát az őszi hegyeknek.

Künn a Dömör kapunál, látom, megtérül a tájék,
nyílik a völgy öble, és a mélyén feketén fölugatnak a bányák,
hegyek gerincén száll a tekintet, és egyberohannak a képek,
látni sok hegy derekát hosszú hullámba hogyan torlódik,
múltba zuhant, süllyedt esztendők állnak így megjegesedve.

Mint a sötét lobogó, szájamnak sóhaja bomlik,
át a hegyek s évek testén fátylát a múltra teríti,
érzem, a házak most mind nagy szerelemmel
a hegyre tapadnak, s bennük szüntelenül,
múlttalanul s örök forgással csak hullámzik előre az élet.