Adattár-kereső

az adattár-kereső a megadott kulcsszóra keres az adattárban:
települések, intézmények, kronológiák, bibliográfiák, könyvek,
dokumentumok, folyóiratok, drámatár, képzőművészeti tár

Folyóiratok

Vissza

Kalangya, III. évfolyam (1934. január) 1. szám, 1–84. p.

Új rovatunk ismertetése, Bibliográfiai felsorolás

(E rovatban minden Jugoszláviában megjelent magyar nyelvű könyvet, füzetet, folyóiratot felsorolunk. Itt élő magyar írók és szerzők 1918. év előtt megjelent, más nyelven megjelent vagy bárhol megjelent könyveit, füzeteit szintén jegyzékbe vesszük.

Kérjük olvasóinkat, ellenőrizzék bibliográfiai közléseinket. E nagy jelentőségű munka elvégzése közös feladatunk. A könyveket a szerzők nevei szerint ábécé-sorrendben közöljük. Ha a kimaradt könyvek szerzőjét és címét szerkesztőségünknek tudtára adják, a hiányosságot pótolhatjuk Fontos, hogy a könyvek eredeti példányát lássuk. Lehetőleg két példány ajándékozását kérjük Egyiket a Szenteleky Irodalmi Társaság gyűjteményének, másikat szerkesztőségünk használatára.)

Rövidítések magyarázata: K. = kiadó – | D. = szerző kiadása – | N=kiadója nem állapítható meg – | E. = megjelenésének évszáma nem állapítható meg – | F. = szerkesztője nincsen feltüntetve – | Sz. = szerkesztette – O = oldalszám – | M=megjelenésének éve.|

Almanachja, Bácsmegyei Napló… – K. „Minerva” Rt., Subotica, – F. – M. 1924. – O. 184. – (Közreműködtek: Ambrus Balázs, Arányi Jenő, Bédekker, Berényi János, Blazsek Ferenc, Borsodi Lajos, Boschán Sándor, Bródy Mihály, Czakó Tibor, Csányi Endre, Debreczeni József, Eos, Fenyves Ferenc, F. Galambos Margit, Gál Ottó, Gergely Boriska, Govorkovich János, Graeber János, Halász Sándor, Harsányi József, Karlóczai, Kristály István, Lampel Béla, Lúcia, Magister, Magyary Domokos, Markovics Mihály, Munk Artúr, Öreg riporter, ifj. Papik Miksa, Quasimodo, Radó Imre, Sinkó István, Somfai János, Szántó Miklós, Szász Márton, Szegedi Emil, Szenteleky Kornél, Tamás István, Vidor Imre, Víg Lajos, Vuk, Weídinger Ernő.)

Almanach, Bácsmegyei Napló… – K. „Minerva” Rt. Subotica. – F. – M. 1929. – O. 143. – (Közreműködtek: Ambrus Balázs, Aszlányi Dezső, Borsodi Lajos, Császár Géza, Csuka Zoltán, Dettre János, Diószeghy Tibor, Farkas Geiza, Fenyves Ferenc, Graber László dr., György Mátyás, Haraszti Sándor, Havas Károly, Juhász Ferenc, Láng Árpád, Lányi Ernő, László Ferenc, Milkó Izidor, Páll Tamás, Radó Imre, Somfai János, Stern Lázár, Szabó János, Szántó Róbert, Szenteleky Kornél, Tamás István, Vidor Imre.)

Almanachja, Vajdasági magyar írók… – Sz. Dettre János és Radó Imre – D. – M. 1924. Suboticán. O. 212. – (Közreműködtek: András Ernő, Ambrus Balázs, Babits Mihály, Bródy Mihály, Dettre János, Emőd Tamás, Faragó Rezső, Fenyves Ferenc, Gellért Oszkár, Gráber László, Haraszti Sándor, Heltai Jenő, Juhász Gyula, Katona Béla, Kosztolányi Dezső, Lúcia, Lux Terka, Milkó Izidor, Móra Ferenc, Nagy Endre, Radó Imre, Rákosi Jenő, Szávay Gyula, dr. Szánthó Miklós, Székely János, Szilágyi Géza, Stella Adorján, Vámbéry Rusztem.) [83]

Almanachja, A mi irodalmunk… – F. – K. Reggeli Újság, Novi Sad. – M. 1931. – O. 149. (Közreműködtek: Berényi János, Bencz Boldizsár, Blazsek Ferenc, Borsodi Ferenc, Borsodi Lajos, Börcsök Erzsébet, Csuka Zoltán, Czakó Tibor, Cziráky Imre, Darvas Gábor, Dudás Kálmán, Faragó Imre, Farkas Geiza, Fekete Lajos, F. Galambos Margit, Heinz Vilmos, Karlóczai, Kováts Antal, Kristály István, Laták István, Magister, Polácsi János, Szenteleky Kornél, Szirmai Károly, Vértes V. Károly.)

Arányi Jenő: A szentendrei bíró. Regény. – K. Jugoszláviai Magyar Könyvtár, Subotica. – M. 1933. – O. 173.

Ilyeneket álmodunk. Novellák, képek és rajzok. D. – M. 1923. Suboticán. – O. 135.

Bazsalikom. Modern szerb költők antológiája. Sz. Debreczeni József és Szenteleky Kornél. – K. „Minerva” Rt., Subotica – M. 1928. – O. 148.

Blazsek Ferenc: Panoptikum. Regény. – K. Reggeli Újság, Novi Sad. – M. 1933. – O. 179.

Boros Mihály: Palesztinai impreszióim. Útleírás. – D. – M. 1925, Novi Sadon. – O. 47.

Borsodi Lajos: Kirakat. Miniatörök. – D – É– Veliki Bečkerek. O 104.

Fenség! Játék egy felvonásban. – D – M 1920. Veliki Bečkerek. – O. 41.

Házibál. Jelenetek. Novellák. – D 1923. Vel. Bečkerek. – O. 73.

Bródy Mihály: A magyar nyelv. Tankönyv. K. Schwarz Jenő, Szeged. É,

Hullámok. Versek. – D – M 1902. Budapesten.

Vajda János. Irodalmi tanulmány. – K Fővárosi Nyomda, Budapest. – M 1904.

Csongor: Költemények. – D – M 1890. Budapest. O 80.

Csuka Zoltán: Esztendők ütőerén. Versek. – K „Revü”, Novi Sad. – M 1927.-O. 15

Kéve. Vajdasági költők antológiája. – Sz. Csuka Zoltán. – K Képes Vasárnap, Novi Sad. – M 1928. – O. 92.

Mindent legyűrő fiatalság. Versek. – D – M 1931. – O 118.

Tűzharang. Versek. – K Kalangya, Novi Sad. – M 1933. – O 87.

Czakó Tibor: Imádkozik a fattyú. Versek. – D – É – Novi Sad. – O 48.

Cziráky Imre: Mihál bácsi levelei! Humoreszkek. – D – M. 1933. Novi Sad. – O. 143.

-…mosoly… könny… Novellák, rajzok. – K Jugoszláviai Magyar Könyvtár, Subotica. – M 1933. – O 157.

Darvas Gábor: „Mindent meggondoltam, és mindent megfontoltam”. Regény. – D – M 1930. Novi Sadon. – O 280.

Dučić Jovan: Álmok városa. Úti leírások, esszék. Fordította Debreceni József. – K Jugoszláviai Magyar Könyvtár, Subotica. – 1933. – O 159.

Emlékkönyve… A nyolcadik osztály… Írták a nyolcadik osztály tanulói. Összeállították: Kongó Tivadar és Tichy Béla. – K Toldy Ferenc – M 1933. Subotican. – O 112.

Farkas Geiza: A fej nélküli ember. Regény. – K. Jugoszláviai Magyar Könyvtár, Subotica. – M 1933. – O 235.

(Folytatjuk) [84]

Könyvészetünk

E rovatban minden Jugoszláviában megjelent magyar nyelvű könyvet, füzetet, folyóiratot felsorolunk. Itt élő magyar írók és szerzők 1918. év előtt megjelent vagy bárhol megjelent könyveit, füzeteit szintén jegyzékbe vesszük.

Kérjük olvasóinkat, ellenőrizzék bibliográfiai közlésünket. E nagy jelentőségű munka elvégzése közös feladatunk. A könyveket a szerzők nevei szerint ábécé-sorrendben közöljük. Ha a kimaradt könyvek szerzőjét és címét szerkesztőségünk tudtára adják, a hiányosságot pótolhatjuk. Fontos, hogy a könyvek eredeti példányát lássuk. Lehetőleg két példány ajándékozását kérjük. Egyiket a Szenteleky Irodalmi Társaság gyűjteményének, másikat szerkesztőségünknek.

A kalangya barátai

Rovatunk célja közönségünk és íróink közötti kapcsolatok kimélyítésére.

E rovat mindenki rendelkezésére áll.

„Ha kultúránkhoz hűek maradunk, akkor megőrizhetjük és fenntarthatjuk fajtánkat.” „Ha kultúránkhoz hűtlenekké válunk, megőrzéséért és fejlesztéséért sem fáradozni, sem áldozatot hozni nem akarunk, elpusztulunk dicstelenül és nyomtalanul.”

„…én sohasem ragaszkodtam az el nem olvasott könyvekre vonatkozó nézeteimhez… amivel nem mindenki van így”.

Ambrus Zoltán

„Szeressük azt, ami a miénk”.

Szenteleky Kornél

Jugoszláviai Magyar Könyvtár:

Jovan Dučić Debreczeni József:
Álmok városa

Sz. Szigethy Vilmos:
A vármegyeház kapujában

Börcsök Erzsébet:
A végtelen fal

Szenteleky Kornél:
Ákácok alatt (Két kötet)

Arányi Jenő:
A szentendrei bíró

Cziráky Imre:
…mosoly…könny…

Gergely Boriska:
Nagyokról kicsiknek

Tamás István:
A kék vonat (Két kötet)
Városok… falvak… (Két kötet)

Kalangya könyvtár:

Farkas Geiza:
A fej nélküli ember

Szirmai Károly:
Ködben

Radó Imre:
Áram

Havas Károly:
Idők mélyén