Adattár-kereső

az adattár-kereső a megadott kulcsszóra keres az adattárban:
települések, intézmények, kronológiák, bibliográfiák, könyvek,
dokumentumok, folyóiratok, drámatár, képzőművészeti tár

Folyóiratok

Vissza

Kalangya, III. évfolyam (1934. január) 1. szám, 1–84. p.

Könyvészetünkről

A Kalangya nagy horderejű feladat teljesítését vállalta. E számában bibliográfiánk megalapozásának munkáját kezdi meg. »Könyvészetünk« címmel új rovatot létesít. Ebben a jugoszláviai magyarság könyvben, füzetben, folyóiratban megjelent szellemi termékeit sorolja fel.

Ez a munka egy irodalmi folyóirat feladatai közé nem tartozik. A könyvészet olyan kiterjedt tudományág, aminek külön művelői, intézetei és közlönyei vannak. De ez az elméleti megállapítás ránk nem vonatkozhatik. Kisebbségi életünk ilyen messzire nyúló specializálódást nem bír el.

Ezért a mi kötelességünk e munka vállalása.

Minden nemzetnek, népnek megvan a maga könyvészete. Kultúrájának elmaradhatatlan eszköze a bibliográfia. Egy nép szellemi alkotásainak összegyűjtése életbizonyság a történelem előtt. A könyvészet a szellemi törekvések nélkülözhetetlen kelléke, irodalmi történetünk megírásának forrása.

Bibliográfiánk megalkotása terén eddig semmi sem történt. A délszláv könyvészeti munkában nem szerepelünk. Ennek oka, hogy a legtöbb magyar könyvet nem hivatásos könyvkiadók, hanem a szerzők adták ki. Az ország határán túl megjelenő könyvészeti közlönyök az itt megjelent magyar könyvekről nem vesznek tudomást. Szervezetük az utódállamok területére nem terjed ki.

A Jugoszláviában eddig megjelent magyar nyelvű könyvek és füzetek hiánytalan felsorolása szinte teljesíthetetlen feladat. De a rendszeres gyűjtés mégis kielégíthető bibliográfiát eredményezhet. A gyűjtés munkája megkívánja, hogy bizonyos határokat állapítsunk meg. Ezek a határvonalak később módosulhatnak, de a megindulásnál útmutatók. Egyelőre ezek a szempontjaink:

1. Felveszünk könyvészeti jegyzékünkbe minden, Jugoszláviában megjelent, magyar nyelvű könyvet, füzetet és folyóiratot.

2. Itt élő magyar írók és szerzők másutt 1918 év előtt megjelent munkáit.

3. Itt élő magyar írók és szerzők más nyelven bárhol megjelent munkáit.

Ez a munka nem hárulhat csak egyesekre. Értelmiségünk minden tagjának részt kell abban venni. Jóakaratú adatgyűjtők és ellenőrzők irányítása, felvilágosítása és közlése nélkül szellemi termésünkről kielégítő bibliográfiát megközelítőleg sem adhatunk.

Könyvészetünk kiteljesedése érdekében kérjük olvasóinkat, hogy a »Könyvészetünk« közléseit kísérjék figyelemmel. Az ábécé-sorrendből kimaradt könyvek, füzetek, folyóiratok létéről értesítsék szerkesztőségünket.

Szenteleky Kornél mondta: »Mi akarunk és teremtünk«.