Adattár-kereső

az adattár-kereső a megadott kulcsszóra keres az adattárban:
települések, intézmények, kronológiák, bibliográfiák, könyvek,
dokumentumok, folyóiratok, drámatár, képzőművészeti tár

Folyóiratok

Vissza

Kalangya, II. évfolyam (1933. november) 11. szám, 661–732 p.

Csuka Zoltán: Marek Antal: Zsákutca

(Regény. Magyar Minerva kiadása, Bratislava-Pozsony)

A regény témája maga nem új, az irodalomban sokszor megtárgyalták már a két férfi és az egy asszony problémáját, Marek Antal azonban olyan nemes írásművészettel tud ehhez a témához nyúlni, hogy mindvégig színessé és érdekessé teszi a Kunságon lejátszódó regényt. Valaki a szelídebb magyar Bovarynénak jellemezte a regény főhősnőjét, s valóban találóan is. Marek Antal ért ahhoz, hogy mégis sokban különbözzék a regényirodalom híres Bovarynéjától az ő regényének főhősnője. A két férfi között ellobbanó élet az asszony, aki nem talál más megoldást problémájára, csak a halált, a tragikus véget, amely pontot tesz az élete és szerelme végére. Kár, hogy Marek a témát nem kisebbségi miliőben játszatja le, így talán pompás lélekanalízisén és elbeszélőképességén túl egész sor más problémát is kapcsolhatott volna a regénybe, s a ma talán túlságosan feltűnően egyéni zamatú történetet messze kilombosíthatta és súlyosíthatta volna.