Adattár-kereső

az adattár-kereső a megadott kulcsszóra keres az adattárban:
települések, intézmények, kronológiák, bibliográfiák, könyvek,
dokumentumok, folyóiratok, drámatár, képzőművészeti tár

Folyóiratok

Vissza

Kalangya, IX. évfolyam (1940. november) 11. szám

Reményi József: Szomszédok
Te bűvölet nélküli szomszéd,
ha értenéd nyelvem, megértenéd?
Magyar vagy, mondod, egy az éltünk,
ám együtt nem sírtunk, reméltünk.
Francia? Angol? Hej, cimbora,
ugy-e álmosít Tokaj bora?
Yankee vagy, biz’ bolond szeszélyű,
lappangó csendben vak kedélyű.
Te német, spanyol, orosz, japán,
ír, olasz, szín a földi mappán.
Szorongó fők, érdeken csüngők,
bölcstelen szót az űrbe hintők.
Félrevert lelkek, rom-harangok,
százféle nyelven megtört hangok.
Ó szomszédok, ó idegenek,
Isten… ki várja levelemet?
(Cleveland. Ohio) [519]