Adattár-kereső

az adattár-kereső a megadott kulcsszóra keres az adattárban:
települések, intézmények, kronológiák, bibliográfiák, könyvek,
dokumentumok, folyóiratok, drámatár, képzőművészeti tár

Folyóiratok

Vissza

Kalangya, II. évfolyam (1933. október) 10. szám, 577–660 p.

Czakó Tibor: A golniki siralomház

Ahogy Szenteleky Kornélt megismertem, úgy látom Őt mindig előttem. Ritkuló haja gondosan fésült, arcán nem hordott piros életvirágot, tekintete messze néző, elmélázó, és az ajkán egy kicsiny, fájdalmas gyűrődés. Pergamensápadtságát szürke felöltője és puha kalapja még jobban kiemelte. Halkan beszélt, és ha lelkesedett valamiért, szuggesztív erővel emelkedett a hangja. Ilyenkor az arcán néha lázrózsák is megjelentek.

A betegségéről azelőtt nem sok szó esett. Munkabírása felülmúlta valamennyiünkét, egyedül ha szűkebb környezete tudta, hogy az író szervezete súlyos küzdelmet vív az egészségért. Írásaiból felénk jött szubtilis érzékenységű, túlkultúrált lelke, és ragadott magával, ha beszélgettünk Vele.

Néha megtörtént, hogy feltűnő szótlan és kedvetlen hangulatban üldögélt az asztalunknál. Úgy nézett ki, mintha fájdalmat érezne, és azt igyekezne elrejteni. A hallgatás is jólesett vele. Pár perc múlva azonban újra kérdezősködött – vagy olyan témát adott, amiről hozzászólást várt. A legvidámabbnak a becsei találkozáson láttam, ahol a magyar könyvközösség megteremtése érdekében szokatlan élénkséggel hosszabb beszédet tartott. »Mindenben pesszimista felfogásomat most félretettem, mert szilárdul hiszem, hogy a magyar könyvkiadás sikerrel fogja megvalósítani kitűzött célját.« Akkor még nem reméltük, hogy a Vajdasági Írás is életre kelthető.

Szavai testet öltöttek. Alkotó és építő munkáját befejezte. A gyilkos kór napról napra beljebb tűzött ki határzászlókat a szervezetében. A következő év tavaszán megjelent a Kalangya első száma. A Mi Irodalmunkat továbbra is azzal a buzgalommal szerkesztette, mintha íróképző akadémiájának új olvasóközönséget kellene teremteni. Ez a túlfeszített munka felőrölte testét. Elhatározta, hogy Szlovéniába megy. Onnan írja, hogy reméli roppant munkabírásának pár hónapra való újbóli biztosítását. Nagyon szomorú, lehangoló lapján elgondolkoztam. Én keveset találkoztam Vele, levelekből munkatervét ismertette, magánélete és visszavonultsága úgyszólván so[626]hase volt beszédtárgy. Utazásairól nagyon sokat mesélt, legutolsó nagyobb útján érte a civilizált barbár világban újabb csalódás. Párizsban a világkiállítással kapcsolatos gyarmati látványok hosszú időre elvették kedvét a kultúrember élvezetétől, az utazástól. Elégedetlenebb lett, még többet dolgozott, és megjelent élete fő műve: A fény felgyúl és ellobog. – Keserű és tökéletlen az élet, – mondja Kereső János, az örök életű kaleidoszkóp főhőse. Már a munkássága elején megjelent novellakötete is ezt a címet viseli: Úgy fáj az élet…

A golniki remete tudta, hogy a gyógyulást nem érheti el. Dolgozni szeretett volna még. Irodalmat adminisztrált, a saját mondanivalójára ebben az áldatlan, önzetlen küzdelemben alig telhetett ideje. Nagyon vele éreztem, restelltem volna laikus szavakkal az orvost vigasztalni. Ezt megírtam neki levélben, hogyan adta vissza egy súlyos beteg életét. Tüdővészes asszony járt nála ez év tavaszán, aki az én falumból kereste fel őt, egy másik gyógyult beteg rábeszélésére. Véletlenül megtudtam, és kikérdeztem, milyen orvos az, aki Barátnak, Embernek példaképe. Az egyszerű asszony a teljesen felépült betegek örömujjongásával beszélt róla, a vigasztalásáról, a tanácsairól, útmutatásairól. Fél év alatt visszanyerte az egészségét. Sok orvost bejárt előtte, mindenütt azt tanácsolták, hogy ezt a súlyos bajt itthon ki nem gyógyíthatja. Keressen fel hegyes vidéket. Elment Szentelekyhez, aki balzsamszavával visszaadta önbizalmát, hitt a javulásban, életkedve újra visszatért, és íme, ma egészséges… Arra kértem, magyarázza meg ezt a csodatételt, amiről talán nem is tudott, és kísérelje meg ezt a gyógymódot önmagán. Rá két hétre kusza sorokkal írott lapon köszönte meg a bátorítást. »Jólesett a segíteni akarásod, de én sajnos jól tudom, az én életem menthetetlen.«