Adattár-kereső

az adattár-kereső a megadott kulcsszóra keres az adattárban:
települések, intézmények, kronológiák, bibliográfiák, könyvek,
dokumentumok, folyóiratok, drámatár, képzőművészeti tár

Folyóiratok

Vissza

Kalangya, II. évfolyam (1933. október) 10. szám, 577–660 p.

Batta Péter: Hervadt lombok Szenteleky Kornél fejfájára

Leesett a fejünk koronája…

Elvesztettük azt, aki szószólónk, vezérünk volt. A könyörtelen halál elragadta tőlünk őt, aki világító fáklya lett irodalmi éjjelünk sötét egén.

Elment Fiatalon, élete delén jobb hazába költözött a délszlávországi magyar szépíróvilág megteremtője, dajkája s ápoló nevelője; minden jónak és szépnek, minden hasznos és előrevivő eszmének s a népek közötti barátság kiépítésének kitűnő és bátor harcosa.

Tüneményes volt pályafutása. Feltűnt váratlanul, mint az üstökös. Ragyogott az égen. Majd lebukott döbbenetesen. Egyik napról a másikra megszűnt gondolkozni az agy, annyi gyönyörű gondolatkép szülőfészke, dobogni az áldott, jóságos szív, annyi fennkölt érzés temploma –, lélegzeni az a roncs tüdő, amely pedig eddig kifogyhatatlanul szállította a felfrissített, piros vért az agynak, a szívnek, minden nemes szervnek a törékeny bár, de ép testben.

Míg élt, egyformán dolgozott.

Ő volt, aki a változott viszonyok között is pontosan betartotta az Írás szavát, s megadta a császárnak, ami a császáré, a népnek, ami a népé. S ezzel arra a piedesztálra segítette s emelte elárvult magyar nyelvünket s irodalmunkat, amelyre a határokon túl is felfigyeltek.

A tiszta irodalomért, a megtisztult és megnemesedett irodalmi felfogásért folytatott viadal közben esett ki kezéből a legméltóbb fegyver: a toll, s árvult el: az Ezüsttulipán.

Azért nagy és végtelen a mi fájdalmunk, mert nem tudjuk, ki veszi fel az elejtett tollat, s ki tűzi mellére a hullott tulipánt?

Hiába nézünk körül kétségbeesve, tanácstalanul, kutató szemmel, megnyugtató felelet, biztató szó nem érkezik.

Lehullott szomorú fejünk ékes koronája… [601]

De te, kedves halott, aki most ott nyugszol a sziváci egyszerű gyepszőnyeggel leterített temető síri magányában, ne hidd, hogy elfelejtünk téged. Oh, nem! Akit úgy a szívünkbe zártunk, mint téged, annak emlékét onnan többé ki nem irthatja senki, semmi.

Emléked megmarad közöttünk. Példádat hűségesen követjük, ércből kovácsolt szavaidra emlékezni fogunk, intéseid híven megtartjuk, míg csak magyar él a Vajdaságban.