Adattár-kereső

az adattár-kereső a megadott kulcsszóra keres az adattárban:
települések, intézmények, kronológiák, bibliográfiák, könyvek,
dokumentumok, folyóiratok, drámatár, képzőművészeti tár

Folyóiratok

Vissza

Kalangya, VIII. évfolyam (1939. március-április) 3-4. szám

Tartalom–mutató
(1938. V. 1. – 1939. IV. 30.)
V e r s e k :


Arató Endre:
Sűrű ködben 35
Rímek és szavak 108
Berényi János:
Farkas kerülgeti a tanyát 210
Megint elszabtad, földi 271
Jó ébredésért való ének 272
Ítélet 273
Kérdőjelek a forgószélben 273
A szél mindenütt ugyanaz 328
Színváltozás a pusztán 538
Bencz Boldizsár:
Brahms 19
Szép búzánkban verebek
Borsódi Ferenc:
Sorompó 209
Bús Péter:
Éji látogatás 123-124
Az én árvám 124–125
Czakó Tibor:
Néhány szavam vigasztalásul 7
Dudás Kálmán:
Sóhaj a szigetnél 300
Több, mint intelem 422
Sötét őszesti arabeszk 507
Különös menet
Herceg János:
Zarathustra Bácskában 390
Illés Sándor:
Éjszaka a tengeren 517
Laták István:
Nyárvég, 1938 447
Mint hűs lehelet 448
László Endre:
Vers 394
Reményi József:
Nem értem 198
Örök harc 199
Az értelem gyásza 254
Májusi ájtatosság 306
Tavaszi öröm
Ne bántsd a szépet! 307
Meztelen sors
Sötétség 308
Shakespeare
Kéklő magasban 309
Kinek fogadjak szót? 310 [187]
Megosztott magány 367–68
Kacagás 369–70
Kínai pincér 371
Amor intellektuális Dei
Tenger és ember 2
Számadás 51–3
Háború peremén 105–106
Megloptak 106
Nincs más 107
Imogén 107


V e r s f o r d í t á s o k :


Vasiljević–Herceg:
Somborban meghalt Dáfina anyó 241–2
Manojlović–Somorja:
Perzeusz öntése 262
Stefanović–Herceg:
A varadini bán 354
Drainec–Herceg:
Nirvána 355
Ujević–Somorja:
Kolajna XXXI. 393
Ujević–Somorja:
Kolajna XXXVIII. 495
Drainec–Somorja:
Erotikon 495
Manojlović–Somorja:
Sanzon 496
Stefanović–Somorja:
Könyörgés 29
Manojlović–Somorja:
Esti vers 87
Jakšić–Somorja:
Éjfél 136


R e g é n y e k :

Németh László:
Tanu-évek 289–299
Tanu-évek 337–353
Tanu-évek 433–446
Tanu évek 481–494
Tanu-évek 529–537
Havas Károly:
Öreg ház a csirkepiacon 170–182

T r a g é d i a :

Németh László:
VII. Gergely 137–169 [188]

N o v e l l á k :


Berényi János:
Tavaszi örvény 255–61
Élet és ítélet 316–21
A három király ajándéka 566–68
Ellenség 64–67
Borsódi Lajos:
A könyvárus 221–25
Szavak 62–63
Börcsök Erzsébet:
Amit a Milyácska mesél 457–67
A tordai menyecske 73–79
Cziráky Imre:
Mária fia: Márk 356–62
Garas Illés feltámadása 497–506
Öregapám rózsafája 539-543
Kavargás a félpapucs körül 54-61
Herceg János:
Új honfoglalás 214–219
Egy óra falunkban 379–383
Vaknak áll a világ 550–554
Vadászkalap és szerelem 8–18
Kristály István:
Favágók 20–22
Lucia:
Szentjánosbogár 3–6
Munk Artur:
Ürge 200–208
Öszy Illés:
Gyógyulás 23–28

Szirmai Károly:
Végállomáson 384–389
Az idegen 417–421
Marionett-kert 423–425
Gáspár Elemér a hídon 109–118
Zilált hangulatban 128–136

C i k k e k , c i k k s o r o z a t o k :


Csuka János:
Jugoszláv agrárreform II. 193–197
Jugoszláv agrárreform III. 301–305
Herceg János:
Cél és állomás 449–456
A szerb ifjúság mozgalmai 118–123
Hort Dezső:
Angolszász nevelési elvek 243–248
Kázmér Ernő:
Beszámoló kulturális életünk érdemes megnyilvánulásairól 468-471
Kende Ferenc:
Sorsproblémák 211–213
Az új szellemiség 311–315
Lányi Jenő:
Vojvodina szerepe a szerbek jogérzékének kifejlődésében 31–34 [189]
Somorja Sándor:
Jugoszláviai magyar egyetemi hallgatók 322–327
Szegedi Emil:
Megjegyzések:
Harmadik világnézet 395–396
Levél a parasztokról 397
Büntetőjog és társadalom 36–37
Magyar fotóamatőr művészet 38–39
Főiskolások 40–44
Szirmai Károly:
Válasz–bírálat–ellenbírálat. 97–105
(Cikksorozat)


T a n u l m á n y o k :


Herceg János:
Bácska mint irodalmi nevelő 363–366
Németh László 375–378
Ivo Andrić novellái 391–392
Tragedija Čoveka 49–50
Hort Dezső:
Harold J. Laski 400–408
Kázmér Ernő:
Ady szerb barátja és fordítója, Todor Manojlović 409–416
Selma Lagerlöf 555–565
Az Ember Tragédiájának új szerb fordítása 68–72
Karinthy Frigyes kiadatlan naplója és jegyzetei 125–128
Kohlmann Dezső Dr.:
Dr. Hans Carossa 518–20
Szerb Madách–fordítások 84–86
Manojlović–Somorja:
Madách Imre s Az Ember Tragédiája 544–549
Reményi József:
Mai amerikai irodalmi művek 508–516
Spectator:
A nyugatrómai birodalom bukása és Anglia 80–83


D i s p u t a


Farkas Geiza:
Legdrágább kincsünk 231–233
Kisbéry János:
Legdrágább kincsünk 267–270


K é p z ő m ű v é s z e t :

Kass László:
Fiatal magyar képzőművészek bemutatkozása 569–571 [190]

K ö n y v e k é s í r ó k


Herceg János:
Az örök költészet 475
Kázmér Ernő:
Supka Géza: 1848 234–240
Dormándi László: Két jelentéktelen ember
Kertész Erzsébet: A családi panzió
Ivan Cankar: Jernej, a szolgalegény
Ivan Cankar: Mihaszna Márkó
Aldous Huxley: A vak Sámson 279–387
Joseph Wittlin: A föld sava
Nagy Lajos: A falu álarca
Thurzó Gábor: Előjáték
Halász Gábor: Az értelem keresése 329–334
Pap Károly: Azarel
Madelon Lulofs: Szumátrai járőr
Sergej Trećakov: Den–Si–Huan, a kínai diák
Halász Gyula: Édes anyanyelvünk 426–432
Remenyik: Téli gondok
Hermann Kesten: Ferdinand és Izabella
Szigethy Vilmos: Torontáli fametszetek 476–479
Roger Martin du Gard: Vén Európa
Arnold Zweig: A verduni iskola
Koczogh Ákos: Expresszionizmus 521–527
Franyó Zoltán fordítói művészete
Maxim Gorkij: Klim Szamgin
Pearl S. Buck: Az új Nobel–díjas 572–576
Dsida Jenő: Angyalok citeráján
Alexander Bernát: Nagy emberek 43–48
Felix Salten: Perri
Illyés Gyula: Magyarok 88–96
Kemény János: Ítéletidő
Zsolt Béla: Kakasviadal
Vladeta Popović: Shakespeare élet és munkája
Molnár Kata: A lélek készülődik
Vészi Endre: Gyerekkel a karján
Hans Fallada: Farkas a farkasok között 183–186
Kisbéry János:
Thomas Mann novelláinak olvasása közben 226–230
Makkai Sándor: A holttenger 274–277
Raffy Ádám: A léleklátó 278
Nyirő József: A Jézus–faragó ember 335–336
Kohlmann Dezső Dr.:
Mićun M. Pavićević és munkái 472–474


E g y é b

Németh László:
Levél a szerkesztőhöz 1 [191]