Adattár-kereső

az adattár-kereső a megadott kulcsszóra keres az adattárban:
települések, intézmények, kronológiák, bibliográfiák, könyvek,
dokumentumok, folyóiratok, drámatár, képzőművészeti tár

Folyóiratok

Vissza

Kalangya, VIII. évfolyam (1939. március-április) 3-4. szám

Reményi József: Megloptak
Megloptak. A tömegben álltam,
zsebem tán unatkozhatott.
Pár dollárom volt. Színes papír.
Érte ugyan ki nyúlhatott?
Népgyűlés volt ez. A szónokok
nyállal fodrozták az igét.
A napfény, mint pallos fölöttük
várta hóhéri szerepét.
Engem lökdöstek jobbra-balra,
az izzadtak, a sercenők.
A próféták kíséretében
férfiak voltak s ifjú nők.
Nemcsak hallgattam, de néztem is
a nőket ott a porondon.
A nap készült a lázadásra,
s a nép is, s nekem a gondom
a csinos nők, friss küldöttei
vágynak, szépnek, az áramnak.
Közben persze új gazdája lett
két vagy három dolláromnak. [106]