Adattár-kereső

az adattár-kereső a megadott kulcsszóra keres az adattárban:
települések, intézmények, kronológiák, bibliográfiák, könyvek,
dokumentumok, folyóiratok, drámatár, képzőművészeti tár

Folyóiratok

Vissza

Kalangya, XI. évfolyam (1942. május 15) 5. szám

Herceg János: Erdély magyar egyeteme
Szerkesztette: Bisztray Gyula, Szabó T. Attila és Tamás Lajos. Az Erdélyi Tudományos Intézet kiadása, Kolozsvár, 1941.
A közel 500 oldalas hatalmas kötet a kolozsvári Ferenc József tudományegyetem történetét mondja el. A másfél év óta ismét magyar egyetem, sohasem válhatott teljesen idegen szellemi kinccsé, mert ettől megóvta múltja. Maguk a románok is érezték, hogy a magyar tudományosság e kitűnő intézetéhez nekik vajmi kevés joguk van. Amennyire lehetett el is hanyagolták. Hiába küzdöttek az egyetem tekintélyéért román professzorok, így még a soviniszta Ghibu is, a kolozsvári egyetem mindig mostohagyereke maradt Romániának.
A bibliofil kiadásnak is beillő kötet bevezetőjében Hóman Bálint
vallás és közoktatási miniszter Erdély történelmi fejlődésének legfőbb hatóerejéül az iskolát jelöli meg. Egyébként az egész kötet Hóman Bálint miniszter szeretetét és gondoskodását mutatja meg az erdélyi tudományos élet felvirágoztatása érdekében.
Részleteiben is alapos tanulmányával Bisztray Gyula bizonyítja mindazt, amit Hóman Bálint bevezetőjében csupán érinthetett, hogy a magyar művelődés Erdélyben ősi hagyomány és mint ilyen, külön szerepet kap a magyar tudományos életben. Bisztray jegyzetekkel bőségesen ellátott tanulmánya gerince a kötetnek.
Szabó T. Attila az Erdélyi Múzeum Egyesület történetét írja meg, Makkai László az egyetem történetét 1872-től 1919-ig, Mátrai László az egyetem jelentőségét ismerteti európai szempontból, György Lajos pedig az egyetem könyvtárának működését, történetét és mai helyzetét ismerteti különös tekintettel az erdélyi magyar könyvtári életre. Tanulmányából kiérzik, hogy a könyvtári tudománynak szakembere.
Értékes és szemléltető tanulmányokkal járultak hozzá a kötet magas színvonalához: Biró Sándor, Gáldi László, vitéz Nagy Iván, Dr. Rudai Dezső, Szalai Béla, Szily Kálmán és Tamás Lajos.
A szép kiállítású könyv a Kormányzó Úrról készült kitűnő rézkarcon kívül számos illusztrációt közöl és mindent összevetve méltó ahhoz a tudományossághoz, amelyet az erdélyi művelődés és a kolozsvári egyetem jelent.