Adattár-kereső

az adattár-kereső a megadott kulcsszóra keres az adattárban:
települések, intézmények, kronológiák, bibliográfiák, könyvek,
dokumentumok, folyóiratok, drámatár, képzőművészeti tár

Folyóiratok

Vissza

Kalangya, XIII. évfolyam (1944. február 15) 2. szám

Berényi János: Dr. Rapcsányi J. Jenő: Út a kegyelem templomáig
A százéves szegedi evangélikus egyház új templom építését tervezi. Dr. Rapcsányi könyve is segíteni akarja a terv megvalósulását azzal, hogy a jövedelem felét a templom építésének céljára ajánlotta fel a szerző. De ennél nagyobb figyelmet és megbecsülést érdemel magának a könyvnek tartalmi értéke és célja. Az író a szegedi evangélikus egyházközség múltjának eseményeit akarta összefoglalni gonddal készített, 220 lapos tanulmányában. Nem volt könnyű munka, mert amint maga mondja, a régi feljegyzések és írások részben a szabadságharc, részben a nagy szegedi árvíz idején elkallódtak, és így más kútforrások és adatok nyomán kellett kutatnia. A szerző ezen a téren gyakorlatáról, érzékéről és lelkiismeretes szorgalmáról már bizonyságot tett. Baja város monográfiája is az ő műve, és ha ez mint könyv nem lett olyan munka, mint amilyennek szerzője akarta és el is készítette, azt a kiadó üzleti gondolkozása akadályozta meg.
Ez a kisebb terjedelmű monográfia első fejezeteiben Szeged város múltját ismerteti a reformáció koráig, majd a hitújítás szegedi mozgalmaival, alakjaival és eseményeivel foglalkozik. Élénk összefoglalásban ismerjük meg a történelmi adatokat az evangélikus egyház szervezkedésének a XVIII. századba nyúló szakából is. A könyv nagyobb része az evangélikus egyházközségnek a múlt századbeli és újabb eseményeiről és fejlődésének állomásairól tájékoztat. Ezek a fejezetek sokkal részletesebbek, talán részletezők is, de nem a könyvnek, hanem inkább a távolibb múlttal foglalkozó fejezetek rovására. Dr. Rapcsányi munkájának értékét azzal a kívánsággal ismerjük el: bár minden város, község, egyház történetében és múltjában ilyen összefoglaló tanulmány igazítana el! Ebben még szegények vagyunk, ha újabban a helyi történetkutatás terén is látunk eredményes búvárkodást.
A szerzőről még csak annyit, hogy délvidéki származású, sokáig élt Jánoshalmán és Baján, orvosi tanulmányokon kívül írt helyrajzi ismertetéseket is. Értesüléseink szerint most készült el az alföldi boszorkánytörténetek feldolgozásával. Reméljük, hogy délvidéki vonatkozású írásaival és tanulmányaival is találkozni fogunk.