Adattár-kereső

az adattár-kereső a megadott kulcsszóra keres az adattárban:
települések, intézmények, kronológiák, bibliográfiák, könyvek,
dokumentumok, folyóiratok, drámatár, képzőművészeti tár

Folyóiratok

Vissza

Kalangya, XIII. évfolyam (1944. február 15) 2. szám

Manojlović, Todor: Endre Adi: Šetnja oko mog rodnog mesta (Séta bölcsőhelyem körül)
Ovo je tu Benca, vidiš,
Pitoma, široka, setna humka.
Nekad je, možda. tu bio manastir.
U noći Sv. Benedikta tu zabelasa
Jedna maglena kula i zvoni potonulo zvono.
Ovo je Er, naša reka.
Staro-slavni ogranak Krasne.
Sada je presušen, tužan, ispucan.
Ženo moja. da li da ti uzberem
Iz njegova korita koji mrtvi cvet?
Ovo je Koto, nekadašnje selo,
Potonulo je ili su ga razorili Turci.
Same legende i znamenja.
Hteo sam ovde da prođem s tobom –
A sad hajdmo u naše selo.
Ovo je selo, moje selo,
Odavde sam došao i ovamo se vraćam.
Ime mu je „Svi Sveti”, uzalud.
Jer sve zlo leži na njemu.
I život je tu, jao, proklet, zagušljiv.
A ovo sam ti ja sam.
Crna varnica drevnih požara.
I iznad nas fijuće vetar kobni.
Beži od mene, proklinji, mrzi me.
Ili se gordi sa mnom, likujući.
Megjelent a Srpski Književni Glasnik 1928. áprilisi számában, (583. o.) Todor Manojlović fordításában.