Adattár-kereső

az adattár-kereső a megadott kulcsszóra keres az adattárban:
települések, intézmények, kronológiák, bibliográfiák, könyvek,
dokumentumok, folyóiratok, drámatár, képzőművészeti tár

Folyóiratok

Vissza

Kalangya, I. évfolyam (1932. október) 6. szám, 353–424. p.

Czakó Tibor: Új antológia, fiatal költők 100 legszebb verse

Két irodalmi varjúcsapat repült ki a Nyugat fészkéből. Móricz Zsigmond az elbeszélőket gyűjtötte össze, Babits Mihály a versírókat indította útnak. Az előbbi ismertetése már megjelent a Kalangyában, majdnem szó szerint ugyanazzal köszönthetjük az új antológiát.

Minden versgyűjteményt azzal véd az összeállítója, hogy nem lehet teljes – és nem is az a törekvése, megelégszik az egy írói csoporthoz tartozók egybefogásával. Persze megvannak ebben is mindazok a hibák, amik hasonló versfüzér összeállításánál elkerülhetetlenek. [409]

Ha a fiatalok közül a Vajdasághoz már csak nosztalgiás emlékeiben tartozó, ízig-vérig értékes Fekete Lajos helyet kapott, Csuka Zoltán mint a vajdasági fiatalok reprezentánsa bő termésű és pozitív eredményt és elismerést felmutató poétáját nem lett volna szabad kihagyni. Szlovenszkó és Erdély és a Vajdaság számos művésznevét nélkülözi ez a gyűjtemény (Áprily, Sziráky D. Sándor, Berde M.), és helyettük egy költőt tizenegy verssel szerepeltet. Ha sor kerül a következő év újabb versgyűjteményére – az antológia összeállítója ökonómiával juttasson helyet az arra érdemes és a kötetből kimaradt felvidéki, erdélyi és vajdasági költőknek, akiket egész ország (nem csak egy főváros) magyar olvasóközönsége ismer és méltányol.

Az antológia nem lehet egységes, mert világnézet választja el a résztvevőket, akik között van „úrifiú és béresek sarja, pap és forradalmár, keresztény és zsidó”. De két egyforma ember sincs, legyen bár céljuk és eszméjük közös. A versek válogatásán megérezzük a hozzáértő, óvatos bírálatot. Az őszinte szavak sodrából kerülni a nyugtalanító hullámveréseket, és közös nevezőjükké teremteni „a szegénység szeretetét, a szabad természet mély átérzését, az egyszerű és ősi érzésvilág megnyilatkozását az emberiség és szeretet szent álmaiban”. A különböző színtű, szándékú és származású költők antológiája – igaza van összeállítójának – így is megbecsülhetetlen szolgálatot tesz, bár nagyon kevés azoknak a száma, akiknek neve elé sövényt állított az utódállamok határa – mégis minden költő közelebb jön hozzánk.

A megejtett előzetes kritika és a kritikai előszó már jó előre biztosította az antológia sikerét. A mi Fekete Lajosunkon kívül, akinek minden versét úgy szeretjük és ismerjük, mintha gyűjteményes kiadásban mutatná be őt – Szabó Lőrinc elegáns költészete, Illyés Gyula elhivatottsága és József Attilának nyersen bátor versei, Mécs László maradandó költeménye, megkapóak. Győry Dezső nevét felénk a mostaninál szebb versének szignójaként ismerjük.

A többiek Bartalis János, Bányai Kornél, Berda József, Déry Tibor, Erdélyi József, Fenyő László, Fodor József, Gulyás Pál, Imecs Béla, Komjáthy Aladár, Komlós Aladár, Komor András, Marconnay Tibor, Marschalko Lia, Mollináry Gizella, Nadányi Zoltán, Nagy Emma, Németh Andor, Rozványi Vilmos, Sági Márta, Sárközy György, Simon Andor, Strém István, Szenes Erzsi, Tass József, Török Sophie, Zsolt Béla nevei kevés kivételével ismert és népszerű poétákat mutatnak be legszebb verseikkel. Külön-külön megérdemelnék az elismerő bírálatot, ami igazolja szereplésüket, mert mindegyikük teljesítménye hozzájárul a Nyugat 1932-es antológiájának osztatlan nagy sikeréhez. i. n.