Adattár-kereső

az adattár-kereső a megadott kulcsszóra keres az adattárban:
települések, intézmények, kronológiák, bibliográfiák, könyvek,
dokumentumok, folyóiratok, drámatár, képzőművészeti tár

Folyóiratok

Vissza

Kalangya, V. évfolyam (1936. június–július) 6–7. szám, 353–468. p.

Kolozsi János: Letopis

(Március–áprilisi kettős szám)

Staič Vasa, a Srpszka Matica új elnökének a szerkesztésében most jelent meg a Letopis március–áprilisi kettős száma, amely változatos irodalmi áttekintést nyújt.

Milivojevič Borivoj Afrika politikai megoszlásával foglalkozik, aminek Olaszország győzelmesen befejezett abessziniai hadjárata adott aktualitást. Az író nem mond semmi újat, és írásának az a lényege, hogy az európai hatalmak úgyszólván minden nehézség nélkül tudták meghódítani gyarmati céljaikra Afrikát.

Jakšič Milutin cikkét a böjt egészségügyi megmagyarázásának szenteli azt igyekezve kimutatni, hogy a nép élelmezése és gyógykezelése tekintetében az egyház és az orvostudomány között nincsenek mélyenjáró ellentétek. [466]

A kettős szám leggazdagabb része a versrovat. Ujevič Tin a bohéméletű, franciás melankóliájú költő vezeti be a verseket. Még Vladisavljevič Vlado, Balota Mate, Žerve Drago és Ljubič Pero kevésbé ismert költők verseit közli a Letopis.

Sekulič Izidora gondolattöredékeket közöl, Szlijepčevič Pero komoly és értékes tanulmánya Thomas Mann világnézetét, írói nagyságát és emberi jelentőségét méltatja. A gazdag kritikai rovatba Sekulič Izidora, Mirkovič Mijo, Kostič Dragutin, Stevanovič Svetislav, Sakulac Milislav, Jakšič Milutin, Georgijevič Kresimir dr. és mások írtak.

A magyarságot érdeklő, a vojvodinai életre vonatkozó és innen fakadó írásokat, verseket nem találtunk a Letopisnak ebben a számában.