Adattár-kereső

az adattár-kereső a megadott kulcsszóra keres az adattárban:
települések, intézmények, kronológiák, bibliográfiák, könyvek,
dokumentumok, folyóiratok, drámatár, képzőművészeti tár

Folyóiratok

Vissza

Kalangya, V. évfolyam (1936. június–július) 6–7. szám, 353–468. p.

Kristály István: A jugoszláviai magyar költészet

A nagy múltú Toldy Kör, a csehszlovákiai magyarság Pozsonyban székelő irodalmi társasága, melynek irodalmi múltja a magyar írás klasszikus emelkedettségét, jelene pedig a komoly irodalmi kritika művészi magaslatait tartja, és védi az önálló magyar irodalmi szellem Európa lelkiségét őrző nehéz, igényes útján, művészi programjában a jugoszláviai magyarság irodalmi fejlődésével, többek között egy irodalmi est keretében is tájékozódást akart nagy nyilvánosságának nyújtani. Az estély március hó folyamán, már véglegesen megállapított műsorral készen volt az előadásra, amikor váratlan intézkedés elháríthatatlan akadálya – a Kör hatásköri túllépése címén – a műsor megtartását bizonytalan időre elhalasztotta. Minden tekintetben komoly irodalmi értékelés várta itt a jugoszláviai magyar irodalmat, melynek jeléül ez alkalommal költészetünk az estélyre készült bensőséges és felelősségteljes ismertetését közöljük a kiváló költő Tamás Lajos tollából, ezt a művét a szerző maga olvasta volna fel az alábbi műsor szerint:

1) Farkas Geiza megnyitó beszéde (az író maga adta volna elő) 2) Tamás Lajos a jugoszláviai költészetről, 3) Szavalatok Csuka Zoltán, Fekete Lajos és Szenteleky Kornél verseiből, 4) Zongoraszám, 5) Vájlok Sándor előadása a jugoszláviai magyar prózaírókról, 6) Janson Jenő felolvassa Kristály István Áradás című elbeszélését, 7) Zongoraszám.

Irodalmunk ezen első estélyét újabb előadások ismertették volna, hogy értékének megfelelő megvilágításában, kiváló előadók megjelenésében részt kérjen abból a művészi munkából, amelyre az európai kultúra őt eddig is elhívta, és méltán, mert ami irodalmunkat élteti: a lelkiség tiszta emberi szándéka, a magyar szellemiség évezredes fejlődésének mindig beváltott ígérete volt.